Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 22/2/2024 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Chủ nhật , 16/03/2008 - 8:37:13 PM

QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

Đối tượng:
Cán b
, công chc, viên chc thuc cơ quan B Giáo dc và Đào to, các đơn v trc thuc B Giáo dc và Đào to được c đi hc cao hc và nghiên cu sinh nước ngoài.

 

Yêu cu:


a) H
sơ đi hc cao hc gm 08 loi giy t sau:


- Công văn ca cơ quan qun lý trc tiếp đồng ý c đi hc tp, nghiên cu nước ngoài (theo mu 1, 03 bn);


- Phiếu đăng ký đi hc có dán nh và xác nhn ca cơ quan qun lý trc tiếp (theo mu 2, 03 bn);


- Thư mi ca cơ s đào to nước ngoài (được dch và công chng) trong đó nêu rõ trình độ được đào to, thi gian hc tp, ngun kinh phí (03 bn);


- Bng cp và bng đim ca bc hc trước đó (sao y bn chính, dch, công chng nếu bng cp là tiếng nước ngoài) (03 bn);


- Giy t chng nhn trình độ ngoi ng (chng ch, bng...) phù hp vi nước được c đi hc (03 bn);


- Sao y bn chính Quyết định biên chế hoc Hp đồng lao động dài hn (nếu là công chc hp đồng) (03 bn);


-Bn cam kết thc hin nghĩa v ca cán b được c đi đào to nước ngoài (theo mu 3, 01 bn);


- Sơ yếu lý lch cán b có dán nh, có xác nhn ca cơ quan qun lý trc tiếp (01 bn);


b) H sơ đi làm nghiên cu sinh gm 09 loi giy t sau:


- Gm 08 loi giy t như đi hc cao hc;


- Đề cương nghiên cu chi tiết (theo quy định hin hành) và công trình khoa hc đã đăng trên các tp chí chuyên ngành trong nước hoc thế gii (03 bn).


c) Đối vi lưu hc sinh din Hip định, din Hp tác gia hai chính ph, mi loi giy t trên ch cn 01 bn và thêm giy triu tp đi hc nước ngoài ca B Giáo dc và Đào to (01 bn).


d) Đối vi lưu hc sinh đi hc theo Đề án 322: h sơ đi hc cao hc cn 09 (hoc 10) loi giy t (1,2,3,4,5,6,7,8,9 và 11 nếu cn), đi nghiên cu sinh cn 10 (hoc 11) loi giy t (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 và 11 nếu cn):


1. Giy triu tp đi hc nước ngoài bng Ngân sách Nhà nước ca B Giáo dc và Đào to (01 bn);


2. Công văn ca cơ quan qun lý trc tiếp đồng ý c đi hc (02 bn, mu 1);

 
3. Phiếu x lý h sơ do Đề án 322 cp (02 bn);


4. Đơn xin đi hc sau đại hc nước ngoài (02 bn, mu 5);


5. Thư chp nhn ca cơ s đào to nước ngoài, nêu rõ thi gian hc; kinh phí ( bn dch có công chng, 02 bn);


6. Chng ch ngoi ng (bn công chng, có bn gc để đối chiếu) (02 bn);


7. Sao y bn chính Quyết định biên chế hoc hp đồng lao động dài hn (nếu là cán b hp đồng) (02 bn);


8. Bn cam kết thc hin nghĩa v ca cán b được c đi đào to nước ngoài (02 bn, mu 3);


9. Sơ yếu lý lch cán b có dán nh, có xác nhn ca cơ quan qun lý trc tiếp (02 bn);


10. Đối vi đi Nghiên cu sinh phi có Đề cương nghiên cu chi tiết (theo quy định hin hành) và công trình khoa hc đã được đăng trên các tp chí chuyên ngành trong nước hoc quc tế (02 bn);


11. Trường hp lưu hc sinh đi hc ti cơ s nước ngoài mà hc phí vượt quá mc quy định ca B Giáo dc và Đào to thì phi có bn cam kết t túc phn hc phí vượt tri (02 bn, mu 6).

 

File đính kèm: QT07.zip

Bộ GD và ĐT


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về (16/03/2008)
 • QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học (16/03/2008)
 • QT02 - Thủ tục thành lập trường Cao đẳng (16/03/2008)
 • QT03 - Quy trình mở ngành đào tạo trình độ Cao đẳng và Đại học (16/03/2008)
 • QT04 - Quy trình mở ngành đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ (16/03/2008)
 • QT05 - Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (16/03/2008)
 • QT08 - Phê duyệt dự án đầu tư (16/03/2008)
 • QT09 - Phê duyệt dự án xin tài trợ ODA (16/03/2008)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4992 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2697 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3847 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4933 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3231 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn