Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ ba, ngày 18/12/2018 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 09/HVN-TCCB ngày 05/01/2017 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

 Thông báo số 1267/HVN-TCCB ngày 12/09/2016 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ ba , 10/10/2016 - 8:54:12 AM

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

            Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

I. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

2.

Quy chế tổ chức và hoạt động

 

II. Các đơn vị chức năng

1.

Văn phòng Học viện  (Word)

2.

Ban Tổ chức cán bộ  (Word)

3.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên  (Word)

4.

Ban Khoa học và Công nghệ  (Word)

5.

Ban Quản lý đào tạo  (Word)

6.

Ban Hợp tác quốc tế   (Word)

7.

Ban Tài chính và Kế toán   (Word)

8.

Ban Thanh tra  (Word)

9.

Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư   (Word)

10.

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của  (Word)

11.

Trung tâm Dịch vụ trường học  (Word)

12.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng  (Word)

13.

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao  (Word)

14.

Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp  (Word)

15.

Trạm Y tế  (Word)

16.

Trung tâm Tư vấn việc làm và Hỗ trợ sinh viên (Word)

 

 

III. Các khoa

 

1.

Khoa Nông học

2.

Khoa Chăn nuôi

3.

Khoa Quản lý đất đai

4.

Khoa Cơ Điện

5.

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

6.

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

7.

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

8.

Khoa Công nghệ thực phẩm

9.

Khoa Thú y

10.

Khoa Công nghệ thông tin

11.

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

12.

Khoa Công nghệ sinh học

13.

Khoa Môi trường

14.

Khoa Thủy sản

15.

Khoa Giáo dục quốc phòng

 

IV. Các Viện, Trung tâm, Công ty....

 

 

1.

Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề 

2.

Trung tâm Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xe 

3.

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp  

4.

Trung tâm nghiên cứu bệnh cây nhiệt đới

5.

Trung tâm Nghiên cứu liên ngành PTNT

6.

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế

7.

Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường

8.

Trung tâm Bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng

9.

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

10.

Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp sinh thái á nhiệt đới

11.

Trung tâm Nghiên cứu cây trồng Việt Nam và Nhật Bản

12.

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam

13.

Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm

14.

Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực

15.

Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao

16.

Trung tâm Chuyên gia

17.

Viện Sinh học Nông nghiệp

18.

Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng

19.

Viện Kinh tế và Phát triển

20.

Viện Phát triển công nghệ Cơ Điện

21.

Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp

22.

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

23.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giáo dục Nông nghiệp Việt Nam

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Công chức, viên chức nhà nước (16/03/2008)
 • Phân công cán bộ phụ trách công việc (16/03/2014)
 • Chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức cán bộ (10/10/2014)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Các quy trình công việc về công tác tổ chức cán bộ (1841 lượt)

  Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (11138 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4082 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (1919 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3015 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4087 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2604 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Tiêu chuẩn giáo sư mới khác trước đây như thế nào?

   Thông báo số 49/TB-HĐCDGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Lễ công bố quyết định đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

   Thông báo số 250/HVN-TCCB ngày 22/03/2018 về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Thông báo số 225/HVN-TCCB ngày 15/03/2018 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn