Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ sáu, ngày 22/2/2019 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

 Thông báo số 1267/HVN-TCCB ngày 12/09/2016 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 12/07/2018 - 2:29:23 PM

Danh sách Quyết định thanh toán tiền ngoài giờ, hướng dẫn, vượt giờ, lớp đặc biệt, dự giờ và thỉnh giảng năm học 2017-2018

            1. Ban Tổ chức cán bộ xin gửi tới Thầy/Cô bảng thanh toán tiền ngoài giờ, hướng dẫn, vượt giờ, lớp đặc biệt, dự giờ và thỉnh giảng năm học 2017-2018

            2. Ban Tài chính và Kế toán đang làm thủ tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Thầy/Cô. Số tiền chuyển vào tài khoản của Thầy/Cô sẽ được chuyển MỘT lần cho tất cả các loại tiền. Do vậy, Thầy/Cô cần xem Bảng tổng hợp để biết thành phần từng loại tiền.

 

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN TIỀN NĂM HỌC 2017-2018 (cơ hữu)

 

STT

Nội dung

Bản Excel

Bản (PDF)

1.

Thanh toán tiền giảng dạy ngoài giờ học kỳ II năm học 2017-2018

1941/QĐ-HVN

1941/QĐ-HVN

2.

Thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp năm học 2017-2018

1942/QĐ-HVN

1942/QĐ-HVN

3.

Thanh toán tiền vượt giờ năm học 2017-2018

1943/QĐ-HVN

1943/QĐ-HVN

4.

Thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) năm học 2017-2018

1944/QĐ-HVN

1944/QĐ-HVN

5.

Thanh toán tiền Dự giờ giảng năm học 2017-2018

1945/QĐ-HVN

1945/QĐ-HVN

6.

Thanh toán tiền Dự giờ giảng năm học 2017-2018 (Bổ sung)

2063/QĐ-HVN

2063/QĐ-HVN

7.

Nghiệm thu khối lượng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp học kỳ II năm học 2017-2018 đối với giảng viên thỉnh giảng

1952/QĐ-HVN

1952/QĐ-HVN

8.

Nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2017-2018

1953/QĐ-HVN

1953/QĐ-HVN

9.

Nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2017-2018 (bổ sung)

 

 

 

            Các phản ánh về việc tính vượt giờ đề nghị Thầy/Cô liên hệ trực tiếp các đơn vị để được giải đáp và sẽ được điều chỉnh, bổ sung vào đầu năm học 2018-2019.

 

            1. Giờ nghiên cứu khoa học:   Ban Khoa học và Công nghệ (bà Nguyễn Thu Trang, Email: nttrang.khcn@vnua.edu.vn, DĐ: 0983.282.924)

 

            2. Giờ đại học, sau đại học: Ban Quản lý đào tạo (ông Nguyễn Trọng Trung, Email: nttrung@vnua.edu.vn; DĐ: 0986.509.868)

 

            3. Miễn giảm, định mức....: Ban Tổ chức cán bộ (ông Lê Ngọc Tú, Email: LNTU@vnua.edu.vn, DĐ: 0904.569.659)

 

            4. Chuyển tiền vào tài khoản cá nhân: Ban Tài chính và Kế toán

            a)  Đối với giảng viên cơ hữu: (bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Email: nttdung@vnua.edu.vn, DĐ: 0989.244.686)

            b)  Đối với giảng viên thỉnh giảng: (bà Trần Thị Thu Trang, Email: ttttrang@vnua.edu.vn, DĐ: 0975.087.911)

 

 


Danh sách các Quyết định học kỳ I năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Bản Excel

Bản (PDF)

1.

Thanh toán tiền giảng dạy ngoài giờ học kỳ I năm học 2017-2018

145/QĐ-HVN

145/QĐ-HVN

2.

Thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018

146/QĐ-HVN

146/QĐ-HVN

3.

Thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018 (Bổ sung lần 1)

276/QĐ-HVN

276/QĐ-HVN

4.

Thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ I năm học 2017-2018

340/QĐ-HVN

340/QĐ-HVN

5.

Thanh toán tiền vượt giờ học kỳ I năm học 2017-2018

323/QĐ-HVN

323/QĐ-HVN

6.

Thanh toán tiền Dự giờ giảng học kỳ I năm học 2017-2018

402/QĐ-HVN

402/QĐ-HVN

7.

Thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ I năm học 2017-2018 đối với giảng viên thỉnh giảng

341/QĐ-HVN

341/QĐ-HVN

8.

Nghiệm thu khối lượng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018 đối với giảng viên thỉnh giảng

221/QĐ-HVN

221/QĐ-HVN

9.

Nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ I năm học 2017-2018

275/QĐ-HVN

275/QĐ-HVN

 

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Danh sách Quyết định thanh toán tiền ngoài giờ, vượt giờ, thỉnh giảng học kỳ I năm học 2017-2018 (16/01/2018)
 • Quyết định về việc thanh toán tiền vượt giờ, tiền hướng dẫn, tiền thỉnh giảng năm học 2016-2017 (26/07/2017)
 • Thông báo số 137/HVN-TCCB ngày 28/06/2017 về việc thanh toán tiền vượt giờ, hướng dẫn năm học 2016-2017 (28/06/2017)
 • Quyết định về việc thanh toán tiền vượt giờ, tiền hướng dẫn học kỳ I năm học 2016-2017 (14/02/2017)
 • Quyết định số 1886/QĐ-HVN ngày 08/07/2016 về việc Thanh toán tiền vượt giờ năm học 2015 - 2016 (18/07/2016)
 • Thông báo số 895/HVN-TCCB ngày 30/06/2016 về việc thanh toán tiền vượt giờ năm học 2015-2016 (01/07/2016)
 • Quyết định số 4308/QĐ-HVN ngày 31/12/2015 về việc thanh toán tiền vượt giờ học kỳ I năm học 2015 - 2016 (30/01/2016)
 • Quyết định số 1988/QĐ-HVN ngày 29/06/2015 về việc thanh toán tiền vượt giờ năm học 2014 - 2015 (29/06/2015)
 • Thông báo số 889/HVN-TCCB ngày 26/6/2015 về việc Thanh toán tiền vượt giờ năm học 2014-2015 (29/06/2015)
 • Quyết định số 309/QĐ-HVN ngày 05/02/2015 về việc Thanh toán tiền vượt giờ học kỳ I năm học 2014 - 2015 (05/02/2015)
 • Thông báo số 78/HVN-TCCB ngày 22/01/2015 về việc Chi trả công làm việc vượt giờ (04/02/2015)
 • Bảng Thanh toán tiền Vượt giờ học kỳ I năm học 2014 - 2015 (29/01/2015)
 • Quyết định số 1362/QĐ-HVN ngày 07/7/2014 về việc Thanh toán tiền vượt giờ năm học 2013 - 2014 (11/07/2014)
 • Thông báo số 658/NNH-TCCB ngày 24/6/2014 về việc Thanh toán tiền vượt giờ năm học 2013-2014 (24/06/2014)
 • Quyết định số 175/QĐ-NNH ngày 21/01/2014 Về việc Thanh toán tiền vượt giờ học kỳ I năm học 2013 - 2014 (22/01/2014)
 • Quyết định số 1427/QĐ-NNH ngày 05/7/2013 về việc thanh toán tiền vượt giờ năm học 2012 - 2013 (08/07/2013)
 • Thông báo số 723/NNH-TCCB ngày 28/6/2013 về việc thanh toán tiền vượt giờ năm học 2012 - 2013 (01/07/2013)
 • Quyết định số 229/QĐ-NNH ngày 31/01/2013 về việc thanh toán tiền vượt giờ học kỳ I năm học 2012-2013 (31/01/2013)
 • Quyết định số 1592/QĐ-NNH ngày 05/7/2012 về việc thanh toán vượt giờ năm học 2011 - 2012 (06/07/2012)
 • Thông báo số 672/NNH-TCCB ngày 02/7/2012 về việc thanh toán vượt giờ năm học 2011 - 2012 (02/07/2012)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Danh sách Quyết định thanh toán tiền ngoài giờ, vượt giờ thỉnh giảng học kỳ I năm học 2018-2019 (1398 lượt)

  Danh sách Quyết định thanh toán tiền ngoài giờ, hướng dẫn, vượt giờ, lớp đặc biệt, dự giờ và thỉnh giảng năm học 2017-2018 (4747 lượt)

  Danh sách Quyết định thanh toán tiền ngoài giờ, vượt giờ, thỉnh giảng học kỳ I năm học 2017-2018 (3467 lượt)

  Quyết định về việc thanh toán tiền vượt giờ, tiền hướng dẫn, tiền thỉnh giảng năm học 2016-2017 (637 lượt)

  Thông báo số 137/HVN-TCCB ngày 28/06/2017 về việc thanh toán tiền vượt giờ, hướng dẫn năm học 2016-2017 (1751 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4136 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (1968 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3057 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4121 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2636 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Tiêu chuẩn giáo sư mới khác trước đây như thế nào?

   Thông báo số 49/TB-HĐCDGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Lễ công bố quyết định đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

   Thông báo số 250/HVN-TCCB ngày 22/03/2018 về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Thông báo số 225/HVN-TCCB ngày 15/03/2018 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn