Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 29/9/2022 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ sáu , 30/12/2011 - 4:33:48 PM

Thông báo số 1361/NNH-TCCB ngày 29/12/2011 về việc thay đổi mức đóng BHXH năm 2012

Kính gửi:  Các đơn vị trong Trường

                                               

           

             Căn cứ Điều 91, 92 và Điều 100 của Luật Bảo hiểm xã hội về quy định mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc và Quỹ BHXH tự nguyện;

            Căn cứ Thông báo số 1866/BHXH-PT ngày 21/12/2011 của BHXH Thành phố Hà Nội về việc thay đổi mức đóng BHXH;

 Kể từ ngày 01/01/2012 mức đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau:

Mức đóng hàng tháng bằng 30,5% (mức cũ là 28,5%) chia ra:

-          BHXH 24% (người sử dụng lao động đóng 17%, người lao động đóng 7%);

-          BHYT 4,5% (người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%);

-          BHTN 2% (người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%); 

            Vậy Nhà trường thông báo để các đơn vị, cán bộ viên chức trong toàn Trường được biết và cùng thực hiện.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS. Vũ Văn Liết (đã ký)

                      

Nơi nhận:                                                                                

- Như trên;

- Lưu VT, TCCB.

Phòng Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Quyết định số 2520/QĐ-NNH ngày 26/12/2011 về việc điều chỉnh mức chi phúc lợi tập thể nhân dịp Lễ, Tết (26/12/2011)
 • Quyết định số 2418/QĐ-NNH ngày 13/12/2011 về việc điều chỉnh mức thanh toán thu nhập tăng thêm từ 700.000 đồng/hệ số lên 830.000 đồng/hệ số (17/12/2011)
 • Quyết định số 2305/QĐ-NNH ngày 01/12/2011 về việc điều chỉnh mức thanh toán thu nhập tăng thêm từ 600.000 đồng/hệ số lên 700.000 đồng/hệ số (01/12/2011)
 • Quyết định số 2001/QĐ-NNH ngày 08/11/2011 về việc điều chỉnh mức thanh toán thu nhập tăng thêm từ 500.000 đồng/hệ số lên 600.000 đồng/hệ số (08/11/2011)
 • Quyết định số 1541/QĐ-NNH ngày 19/9/2011 về việc điều chỉnh mức thanh toán thu nhập tăng thêm từ 400.000 đồng/hệ số lên 500.000 đồng/hệ số (19/09/2011)
 • Thông báo số 103/NNH-TCCB ngày 15/8/2011 về việc kéo dài thời gian công tác đối với CB,VC đến độ tuổi nghỉ hưu (06/09/2011)
 • Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (04/07/2011)
 • Quyết định số 634/QĐ-NNH ngày 29/4/2011 về việc điều chỉnh mức thanh toán thu nhập tăng thêm từ 350.000 đồng/hệ số lên 400.000 đồng/hệ số (29/04/2011)
 • Từ 1/5/2011, lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng (05/04/2011)
 • Hỗ trợ 5 nhóm đối tượng có thu nhập thấp từ 100.000 – 250.000 đồng/người (31/03/2011)
 • Về việc chi tiền phúc lợi Tết Nguyên đán năm 2011 (10/01/2011)
 • Quuyết định số 32/QĐ-NNH ngày 10/01/2011 Về việc điều chỉnh mức thanh toán thu nhập tăng thêm từ 300.000 đồng/hệ số lên 350.000 đồng/hệ số (10/01/2011)
 • Thông báo số 981/NNH-TCCB ngày 18/8/2010 về việc kéo dài thời gian công tác đối với CB,VC đến độ tuổi nghỉ hưu (23/08/2010)
 • Thông báo số 92/NNH-TCCB ngày 05/5/2010 về việc tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP (07/05/2010)
 • Thông báo số 1250/NNH-TCCB về việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP (10/11/2009)
 • Thông báo số 992/NNH-TCCB ngày 09/9/2009 Về việc kéo dài thời gian công tác (09/09/2009)
 • Thông báo số 94/NNH-TCCB ngày 27/3/2009 Về việc thực hiện chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (28/03/2009)
 • Thông báo số 1021/NNH-TCCB về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP (03/09/2008)
 • Thông báo số 226/NNH-TCCB ngày 12/8/2008 Về việc kéo dài thời gian công tác (12/08/2010)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu (889 lượt)

  Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu (1455 lượt)

  Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu (1002 lượt)

  Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ (1529 lượt)

  Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016 (759 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4841 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2553 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3685 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4816 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3115 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn