Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 29/9/2022 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 01/12/2014 - 4:04:13 PM

Thông báo số 1372/HVN-TCCB ngày 01/12/2014 về việc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   1372 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    01   tháng  12  năm 2014

V/v thay đổi nơi đăng ký

khám chữa bệnh ban đầu năm 2015

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

   Thực hiện Công văn số 2667/BHXH-PT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 cho đối tượng cùng tham gia. Để chuẩn bị đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn Học viện được kịp thời và đúng quy định. Học viện thông báo tới trưởng các đơn vị: những công chức, viên chức và người lao động nào có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đề nghị đơn vị lập danh sách (theo mẫu đính kèm) nộp về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 10 tháng 12 năm 2014.

   Nếu đơn vị nào nộp danh sách không đúng thời gian quy định trên, Học viện sẽ đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2015 theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của năm 2014.

   Danh sách, địa chỉ các bệnh viện, phòng khám được phép đăng ký khám chữa bệnh đăng tải trên website của Ban Tổ chức cán bộ.

Ghi chú:

1. Đối với công chức, viên chức và người lao động muốn thay đổi mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế cần phải có bản sao công chứng của một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; Huân, Huy chương kháng chiến, Huân, Huy chương chiến thắng; chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua- khen thưởng cấp huyện, tỉnh; Quyết định của Sở Lao động Thương binh xã hội Thành phố về người nhiễm chất độc hóa học, người bị tù đày…

2. Đối với công chức, viên chức và người lao động muốn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô thì phải có sổ khám và thẻ khám mà Bệnh viện Hữu nghị duyệt cấp (phô tô gửi kèm, không cần công chứng).

Trân trọng cám ơn!

 

Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: VT, TC.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Tất Cảnh

 

 

1. Mẫu đề nghị thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu

 

2. Danh sách, địa chỉ các bệnh viện, phòng khám

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Chính sách tinh giản biên chế (21/11/2014)
 • Thông báo số 1009/HVN-TCCB ngày 16/9/2014 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu (16/09/2014)
 • Thông báo số 1381/NNH-TCCB ngày 04/12/2013 về việc thay đổi mức đóng BHXH năm 2014 (04/12/2013)
 • Thông báo số 895/NNH-TCCB ngày 19/8/2013 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu (19/08/2013)
 • Quyết định số 1401/QĐ-NNH ngày 02/7/2013 Về việc điều chỉnh mức thanh toán thu nhập tăng thêm từ mức 1.050.000 đồng/hệ số lên 1.150.000 đồng/hệ số (02/07/2013)
 • Về việc chi tiền hỗ trợ hoạt động hè năm học 2012 - 2013 (21/06/2013)
 • Thông báo số 253/NNH-TCCB ngày 20/3/2013 về việc kéo dài thời gian công tác đối với CB,VC đến độ tuổi nghỉ hưu (20/03/2013)
 • Thông báo về việc tính trợ cấp cho cán bộ, viên chức (30/01/2013)
 • Thông báo về việc chi tiền phúc lợi Tết Nguyên đán năm 2013 (23/01/2013)
 • Thông báo số 807/NNH-TCCB ngày 15/8/2012 về việc kéo dài thời gian công tác đối với CB,VC đến độ tuổi nghỉ hưu (22/08/2012)
 • Về việc Chi tiền hỗ trợ hoạt động hè năm học 2011 - 2012 (26/05/2012)
 • Quyết định số 796/QĐ-NNH ngày 13/4/2012 về việc điều chỉnh mức thanh toán thu nhập tăng thêm từ 830.000 đồng/hệ số lên 1.050.000 đồng/hệ số (17/04/2012)
 • Về việc chi tiền phúc lợi Tết Nguyên đán năm 2012 (05/01/2012)
 • Thông báo số 1361/NNH-TCCB ngày 29/12/2011 về việc thay đổi mức đóng BHXH năm 2012 (30/12/2011)
 • Quyết định số 2520/QĐ-NNH ngày 26/12/2011 về việc điều chỉnh mức chi phúc lợi tập thể nhân dịp Lễ, Tết (26/12/2011)
 • Quyết định số 2418/QĐ-NNH ngày 13/12/2011 về việc điều chỉnh mức thanh toán thu nhập tăng thêm từ 700.000 đồng/hệ số lên 830.000 đồng/hệ số (17/12/2011)
 • Quyết định số 2305/QĐ-NNH ngày 01/12/2011 về việc điều chỉnh mức thanh toán thu nhập tăng thêm từ 600.000 đồng/hệ số lên 700.000 đồng/hệ số (01/12/2011)
 • Quyết định số 2001/QĐ-NNH ngày 08/11/2011 về việc điều chỉnh mức thanh toán thu nhập tăng thêm từ 500.000 đồng/hệ số lên 600.000 đồng/hệ số (08/11/2011)
 • Quyết định số 1541/QĐ-NNH ngày 19/9/2011 về việc điều chỉnh mức thanh toán thu nhập tăng thêm từ 400.000 đồng/hệ số lên 500.000 đồng/hệ số (19/09/2011)
 • Thông báo số 103/NNH-TCCB ngày 15/8/2011 về việc kéo dài thời gian công tác đối với CB,VC đến độ tuổi nghỉ hưu (06/09/2011)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu (889 lượt)

  Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu (1455 lượt)

  Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu (1002 lượt)

  Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ (1529 lượt)

  Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016 (758 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4841 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2553 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3684 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4816 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3115 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn