Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ bảy , 29/08/2010 - 10:34:47 AM

Trạm Y tế

Bản mô tả công việc của cán bộ, viên chức Trạm Y tế

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

01

Thạc sĩ- Bác sĩ chuyên khoa 1

Nguyễn Thị Thuý Vinh

- Trưởng Trạm Y tế

- ĐTNR: 0438767473

- ĐTDĐ: 0906120125

-Email: Vinhnt@.hua.edu.vn

- Chịu trách nhiệm trước Giám hiệu, Bộ y tế, Sở y tế;

- Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán bộ, sinh viên;

- Truyền thông giáo dục sức khoẻ trong cộng đồng sinh viên. Phối hợp y tế cơ sở địa phương triển khai các hoạt động y tế trường học;

- Thực hiện và báo cáo tổng kết cho trường, ngành cấp trên;

- Quản lý nhân sự, thiết bị y tế tại Trạm;

- Làm chuyên môn khi y bác sỹ vắng mặt;

- Trực y tế chuyên môn ngoài giờ hành chính 24/24h.

02

Vũ Văn Cường

- Bác sĩ đa khoa chuyên Răng – Hàm – Mặt .

- Phó trưởng Trạm Y tế.

 - ĐTCĐ: 8276346 số máy lẻ 226

-  ĐTNR: 0438767326

- ĐTDĐ : 0985570558

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Trạm khi được phân công;

- Chuyên Răng – Hàm - Mặt;

- Trực y tế chuyên môn ngoài giờ hành chính 24/24h;

- Phát hiện sự cố trang thiết bị y tế để trình và sửa chữa;

- Tham gia các đợt khám sức khoẻ.

03

Hoàng Thị Liễu

- Bác sĩ đa khoa

- Nhân viên y tế

- ĐTCQ: 0438276 46

- Máy lẻ 226

- ĐTNR: 043 6761 960

- ĐTDĐ: 0983846628

- Khám điều trị bệnh nhân tại phòng khám 107;

- Trực chuyên môn ngoài giờ hành chính 24/24h;

- Tham gia phục vụ y tế các đợt  tuyển sinh, khám sức khoẻ định kỳ và phòng chống dịch bệnh;

- Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn;

- Tổng hợp và báo cáo số liệu thống kê về khám chữa bệnh hàng tháng, hàng quí và hàng năm;

- Tham gia quản lý tái sản, dụng cụ y tế phòng 107.

04

Bùi Văn Dĩnh

- Bác sỹ đa khoa chuyên châm cứu

- Nhân viên y tế

- ĐTDĐ: 0984051705

- Châm cứu tất cả các buổi sáng (T2 - T6);

- Khám, điều trị cho bệnh nhân tại phòng khám 107 từ 2 đến 3 buổi chiều/tuần;

- Trực cấp cứu ngoài giờ từ 2 đến 3 ngày/tuần.

- Điều trị ngoại khoa (Tiểu phẫu);

- Tham gia phục vụ y tế các đợt tuyển sinh, khám sức khoẻ định kỳ và phòng chống dịch bệnh;

- Quản lý tài sản phòng đông y và phòng 107.

05

Lê Thị Nhị Hà

- Y tá

- ĐTCQ: 043 8276346-226

- ĐTNR: 046 2976552

- ĐTDĐ : 0982100970

- Email: ltnha@hua.edu.vn

- Văn thư, Hành chính tổng hợp, Kế toán của Trạm;

- Báo cáo công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc BHYT định kỳ tháng, quý, năm với BHXH.

 - Xin duyệt dự trù, thanh toán các chứng từ mua sắm vật tư, trang thiết bị, VPP, thuốc men, dụng cụ y tế…

- Trực chuyên môn ngoài giờ 24/24h;

- Phục vụ các giải thể thao do nhà trường tổ chức;

- Tham gia phục vụ y tế các đợt tuyển sinh, khám sức khoẻ định kỳ và phòng chống dịch bệnh;

- Kiểm kê tài sản, kho thuốc theo qui định;

- Chịu trách nhiệm thu và phát thẻ y tế trong SV.

06

Trần Thị Yên Thái

- Y tá

- ĐTCQ: 043 8276346-226

- ĐTNR: 043 6752400

- ĐTDĐ: 0975086277

- Email:

- Làm chuyên môn phòng tiêm-tiểu phẫu;

- Phát thuốc kho phụ theo lịch phân công;

- Trực chuyên môn ngoài giờ 24/24h;

- Phục vụ các giải thể thao do nhà trường tổ chức;

- Tham gia phục vụ y tế các đợt tuyển sinh, khám sức khoẻ định kỳ và phòng chống dịch bệnh;

- Kiểm kê tài sản;

- Liên hệ mua thuốc BHYT, kiểm kê kho thuốc;

- Liên hệ, mua sắm VPP, TTB, dụng cụ Chuyên môn;

- Tổng kết Khám  sức  khoẻ SV ra, vào trường.

07

Lương Thị Yến

- Y tá

- ĐTCQ: 043 8276346-226

- ĐTNR: 043 8760133

- ĐTDĐ: 01694495015

- Email:

- Thực hiện các công việc phòng tiêm-tiểu phẫu;

- Phát thuốc theo lịch phân công;

- Trực chuyên môn ngoài giờ 24/24h;

- Phục vụ các giải thể thao do nhà trường tổ chức;

-Tham gia phục vụ y tế các đợt tuyển sinh, khám sức khoẻ định kỳ và phòng chống dịch bệnh;

- Lấy mẫu nước khu vực công sở để xét nghiệm định kỳ tại TTYTGL hàng tháng, tại TTPDHN hàng quý.

08

Nguyễn Văn Đoàn

-  Nhân viên y tế

-  Y tá

- ĐTCQ: 043 8276346- 22

- ĐTNR: 043 8768715

- ĐTDĐ: 0977 789007

- Chịu trách nhiệm kiểm tra VSAT – VS môi trường;

- Trực chuyên môn ngoài giờ 24/24h;

- Phục vụ các giải thể thao do nhà trường tổ chức;

- Tham gia phục vụ y tế các đợt tuyển sinh, khám sức khoẻ định kỳ và phòng chống dịch bệnh;

- Tham gia các công việc khi được phân công.

09

Nguyễn Thị Như Hoa

- Nhân viên y tế

- Dược sĩ trung cấp, y tá sơ cấp

- ĐTCQ: 043 8276346- 226

- ĐTNR: 043 66702095

-  ĐTDĐ: 0123 8566169

- Quản lý, bảo quản kho thuốc chính;

- Phát thuốc theo đơn, cập nhật thuốc và báo cáo cho BHYT hàng ngày;

- Thực hiện các công việc phòng tiêm - tiểu phẫu;

- Phát thuốc theo lịch phân công;

- Trực chuyên môn ngoài giờ 24/24h;

- Phục vụ các giải thể thao do nhà trường tổ chức;

- Tham gia phục vụ y tế các đợt tuyển sinh, khám sức khoẻ định kỳ và phòng chống dịch bệnh.

Trạm Y tế


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1090 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1080 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1648 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1939 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4695 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2444 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn