Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ bảy , 29/08/2010 - 10:28:14 AM

Phòng Quản trị - Thiết bị

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

01

   ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Kính

- Trưởng phòng

- ĐTNR: 043 8767 428

- ĐTCQ: 04.62 61 7611

- ĐTDĐ: 0982.103.544

              0912.103.544

- Email: nnkinh@hua.edu.vn

 

* Quản lý chung và định hướng các hoạt động của phòng Quản trị Thiết bị bao gồm các công việc:

- Cải tạo sửa chữa nhỏ công sở, sửa chữa thiết bị, các phương tiện vận tải, thiết bị văn phòng;

- Lập và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới và cải tạo công sở, các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị hàng năm và các dự án đầu tư tập trung từ các nguồn vốn;

- Quản lý, mua sắm vật tư, hoá chất của các đơn vị;

- Thanh lý trang thiết bị vật tư hư hỏng;

- Quản lý hệ thống điện, nước trong toàn Trường;

- Quản lý công sở, đất đai thuộc Trường;

 * Giảng dạy tại Bộ môn Cung cấp sử dụng điện, Khoa Cơ điện.

02

   Võ Văn Nam

- Phó Trưởng phòng

- ĐTCQ: 04 62617606

- ĐTNR: 02 218.1972

- ĐTDĐ: 0913 383 596

- Email: vvnam@hua.edu.vn

- Phối hợp cùng Trưởng phòng lãnh đạo quản lý chung các công tác:

- Kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác vận hành, sửa chữa hệ thống điện, nước trong Trường;

-  Phối hợp với phòng TC - KT và các đơn vị liên quan tổ chức tốt việc thu tiền điện trong toàn trường;

- Phối hợp với ban quản lý dự án điều hành chất lượng thi công các công trình xây dựng được giao;

- Kiểm tra đôn đốc quá trình thực hiện các công việc sửa chữa nhỏ trong toàn trường;

- Phối hợp cùng Trưởng phòng quản lý, tổ chức mua sắm các thiết bị - vật tư theo đề nghị của các đơn vị, dự án trong trường;

- Phối hợp với các đơn trong vị ngoài trường hướng dẫn, giải quyết các công việc như: chặt tỉa cành cây đảm bảo hành lang lưới điện, phòng chống bão lụt, đất đai nhà cửa, vệ sinh môi trường…

- Thực hiện giải quyết công việc có liên quan.

03

   Lê Thị Vân

- Kỹ thuật viên

- ĐTNR: 043 8769 630

- ĐTCQ: 04 62617606

- ĐTDĐ:

- Email: ltvan@hua.edu.vn

- Làm công tác văn thư của phòng;

- Nhận, chuyển các công văn giấy tờ cho các đơn vị liên quan trong và ngoài trường;

- Thu thuế đất ở hàng năm của các hộ gia đình trong trường;

- Viết phiếu thu tiền điện của các hộ và các đơn vị trong trường gửi cho phòng TC-KT.

- Quản lý hồ sơ giấy tờ liên quan đến đất đai các hộ gia đình để theo dõi mốc giới khi xây dựng nhà ở hoặc kiểm tra lấn chiếm đất đai;

- Hàng tháng nghiệm thu công tác vệ sinh của Công ty Hoàn Mỹ;

- Các công việc đột xuất của phòng giao…

04

  Hồ Hồng Thái

- Tổ trưởng tổ Thiết bị Văn phòng

- Chuyên viên

- ĐTNR: 043 8766 867

- ĐTCQ: 04 62 61 7527

- ĐTDĐ: 0904 692 787

- Email: hhthai@hua.edu.vn

* Giúp việc cho lãnh đạo và đơn vị trong công tác quản lý thiết bị vật tư, tài sản trong Nhà trường bao gồm:

- Thực hiện việc mua sắm VT trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thường xuyên, các dự án chiều sâu phục vụ đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường;

- Thực hiện thường xuyên và định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị văn phòng do các đơn vị, chủ yếu là các phòng ban quản lý;

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, thanh lý tài sản hư hỏng không sử dụng được theo quy định của Nhà nước;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện thanh quyết toán các công việc nêu trên;

- Theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng cước viễn thông của các đơn vị trong trường.

05

 

  Đào Xuân Ánh

- Cán bộ kỹ thuật

- ĐTNR: 02 413 743 007

- ĐTCQ: 04 62 61 7601

- ĐTDĐ: 0915 791 256

- Email: dxanh@hua.edu.vn

- Tham gia quản lý các dự án xây dựng được giao về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây dựng công trình;

- Giám sát thi công các công trình xây dựng được giao trong trường;

- Giải quyết, làm thủ tục thanh quyết toán các hợp đồng tồn đọng.

06

  Phạm Thị Thanh

- Kế toán viên

- ĐTNR: 043 8765 758

- ĐTCQ: 04 62 61 7502

- ĐTDĐ: 0977 634 254

- Email: ptthanh@hua.edu.vn

- Theo dõi hồ sơ lưu trữ dự án các công trình xây dựng cơ bản từ bước lập dự toán đầu tư, thực hiện đầu tư đến thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản;

- Gửi và tiếp nhận lưu trữ các công văn đi, đến thuộc phạm vi công trình xây dựng cơ bản và các văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ thanh toán.

07

 

  Phạm Thị Thư

- Thẩm kế viên

- ĐT NR: 043 9432 524

- ĐTCQ: 04 62 61 7601

- ĐTDĐ: 0915 975 348

- Email: ptthu@hua.edu.vn

- Tham gia quản lý các dự án xây dựng được giao về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây dựng công trình;

- Giám sát thi công các công trình xây dựng được giao trong trường ĐHNNHN;

- Giải quyết, làm thủ tục thanh quyết toán các hợp đồng tồn đọng.

08

 Nguyễn Việt Dũng

 - Kỹ sư

- ĐT NR:

- ĐTCQ: 04 62 61 7527

- ĐTDĐ: 0972 201 773

- Email: hhthai@hua.edu.vn

Giúp việc cho lãnh đạo và đơn vị trong công tác quản lý và mua sắm thiết bị vật tư, tài sản trong Nhà trường bao gồm:

- Phối hợp với lãnh đạo phòng và các đơn vị xây dựng dự án, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, giám sát cung cấp hàng hoá, nghiệm thu, thanh lý các hợp đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thường xuyên, các dự án đầu tư từ mọi nguồn vốn phục vụ đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường;

- Thực hiện mua sắm trang thiết bị văn phòng do các đơn vị đề nghị, chủ yếu là các phòng ban quản lý;

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, thanh lý tài sản hư hỏng không sử dụng được theo quy định của Nhà nước;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng mua sắm.

09

  Nguyễn Tô Vũ

- Chuyên viên

- ĐTNR: 043 8754 515

- ĐTCQ: 04 62 61 7531

- ĐTDĐ: 0904 148 151

- Email: ntvu@hua.edu.vn

- Giúp lãnh đạo phòng phối hợp cùng các đơn vị khác trong công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng thực hiện nghĩa vụ thuế nhà đất của các đơn vị, cá nhân trong trường;

- Giúp lãnh đạo phòng về quản lý sử dụng nhà ở tập thể của trường;

- Thống kê, quản lý, cung cấp số liệu nhà đất cho lãnh đạo, báo cáo cấp trên thường kỳ;

- Tham gia công tác giải phóng mặt bằng công trình xây dựng; giải toả lấn chiếm đất công; phối hợp xác định mốc giới đất các hộ dân xây dựng;

10

Nguyễn Đăng Truyền

- Cán bộ kỹ thuật

- ĐTCQ: 04 62 61 7531

- ĐTDĐ: 0989 097 435

- Email: cetruyen@yahoo.com.vn

- Tham gia quản lý các dự án xây dựng được giao về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây dựng công trình;

- Giám sát thi công các công trình xây dựng được giao trong trường;

- Khảo sát, thiết kế, dự toán một số công trình sửa chữa nhỏ thường xuyên.

11

 

Đặng Bá Chính

- Tổ trưởng tổ Điện nước

- Kỹ thuật viên

- ĐTNR: 043 8767 699

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ: 329

- ĐTDĐ: 0912 767 329

- Email: dbchinh@hua.edu.vn

 - Chịu trách nhiện điều hành công việc chung của tổ Điện nước, sửa chữa nhỏ điện nước trong toàn trường

 - Kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ máy lọc nước, máy điều hoà, thiết bị lạnh…

 - Tham gia giám sát thi công điện trong các công trình xây dựng;

 - Chịu trách nhiệm cùng với thủ kho cấp phát vật tư, làm phiếu xuất nhập vật tư theo quy định của phòng TC - KT trường;

 - Quản lý 6 trạm biến áp của trường.

12

Nguyễn Văn Thách

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTNR: 043 8766 595

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ: 329

- ĐTDĐ: 0915 522 392

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong trường;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Thu phát quản lý vật tư của tổ;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong trường.

13

 

Nguyễn Văn Mạnh

- Kỹ sư tổ điện

- ĐT NR: 043 8767 412

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ: 329

- ĐTDĐ: 0975 278 118

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong trường;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong trường.

14

 

 

 

Nguyễn Đức Quang

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTNR:

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ :329

- ĐTDĐ: 0904 689 363

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong trường;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong trường.

15

Nguyễn Thanh Hải

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTNR: 043 8768 264

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ: 329

- ĐTDĐ: 0917 378 600

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong trường;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

-Sửa chữa và bảo trì các thiết bị lạnh;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong trường

16

Nguyễn Thế Toàn

- Kỹ thuật

- ĐTNR: 043 8765 833

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ:329

- ĐTDĐ: 0988 716 800

- Email: : nttoan@hua.edu.vn

- Tham gia giám sát thi công điện trong các công trình xây dựng; Quản lý các tuyến đường dây hạ áp trong Trường;

- Khảo sát thiết kế lập dự toán sửa chữa điện nước nhỏ;

- Hàng tháng vào số điện in hoá đơn điện cho các hộ gia đình và khu dân cư, khu công sở;

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên về điện, nước trong trường;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong trường

17

Phan Văn Điệp

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTNR:043 8766 945

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ:329

- ĐTDĐ: 0905 644 535

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên về điện, nước trong trường;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong trường.

18

Trịnh Việt Ánh

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTNR:043 8276 973

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ :329

- ĐTDĐ: 0988 932 132

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên về điện, nước trong trường;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong trường.

19

Hồ Bắc Sơn

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTNR: 043 8760 402

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ :329

- ĐTDĐ: 01666 607 971

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên về điện, nước trong trường;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong trường.

Phòng Quản trị - Thiết bị


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1092 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1081 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1649 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1940 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4696 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2445 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn