Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ bảy , 29/08/2016 - 11:43:15 AM

Ban Hợp tác quốc tế

            Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc Học viện giao, Ban Hợp tác quốc tế phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, viên chức của Ban phụ trách các mảng công việc sau:

 

 

Họ tên

Nhiệm vụ

I.

Tổ Hợp tác quốc tế

 

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Trưởng Ban

E-mail: ntbthuy@vnua.edu.vn  

  ĐT: 62 617 533

  DĐ: 0989 589 497

- Phụ trách chung

- Trực tiếp phụ trách:  xây dựng kế hoạch, công tác  tổ chức nhân sự, tài chính, dự án HTQT (chương trình hợp tác song phương), các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên ngắn hạn.

2

ThS. Lê Thị Bích Liên

Phó trưởng Ban

E-mail: lblien@vnua.edu.vn

ĐT: 38 767 590/

      62 617 549

- Trực tiếp phụ trách các công việc sau: đào tạo, tập huấn ngắn hạn, chương trình học bổng, trao đổi cán bộ ngắn hạn, xuất nhập cảnh, đón tiếp khách quốc tế, trang web của Ban; 

- Tổng hợp và lập báo cáo tổng kết hoạt động HTQT.

- Theo dõi, phối hợp thực hiện và báo cáo các dự án HTQT được phân công; chương trình hợp tác nghị định thư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban.

3

TS. Nguyễn Viết Long

Phó trưởng Ban

Email: nvlong@vnua.edu.vn

DD:62617549

- Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

- Đào tạo sinh viên quốc tế (quảng bá, thu hút sinh viên quốc tế học tập dài hạn và quản lý lưu học sinh).

- Hội nghị hội thảo quốc tế;

- Tham gia quản lý trang web tiếng Anh của Học viện;

- Phụ trách chương trình hợp tác đa phương; theo dõi, phối hợp, thực hiện, và báo cáo cáo các dự án HTQT được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban 

4

ThS. Trần Thị Thanh Phương

Chuyên viên

E-mail: tttphuong@vnua.edu.vn

ĐT: 62 617 543

- Phụ trách các hoạt động HTQT khu vực Châu Á (đón tiếp khách quốc tế, xuất nhập cảnh, chương trình trao đổi sinh viên, hội nghị, hội thảo..)

- Quản lý các dự án, nghị định thư quốc tế.

5

ThS. Dương Thị Minh Phượng

Chuyên viên

E-mail: dtmphuong@vnua.edu.vn

ĐT: 62 617 543

 - Phụ trách hoạt động hợp tác quốc tế khu vực Châu Đại Dương (đón tiếp khách quốc tế, xuất nhập cảnh, chương trình học bổng, trao đổi cán bộ, sinh viên, hội nghị, hội thảo quốc tế..)

- Chuẩn bị văn bản ký kết, lưu trữ.

- Giao dịch thư từ quốc tế;

- Dịch thuật tài liệu văn bản;

- Quản lý dự án quốc tế.

6

ThS. Lê Thị Thanh Phương

Chuyên viên

 Email: lttphuong@vnua.edu.vn

Tel: 62617549

Phụ trách hoạt động hợp tácquốc tế khu vực Châu Mỹ, Châu Phi, và 2 nước Thái Lan, Indonesia (đón tiếp khách quốc tế, xuất nhập cảnh, trao đổi cán bộ, sinh viên, chương trình học bổng, hội nghị, hội thảo quốc tế..)

- Quản lý dự án, nghị định thư;

Dịch tin bài, cập nhật thông tin cho trang web tiếng Anh của Học viện;

Quản lý trang web của Ban HTQT

II.

Tổ Quản lý lưu học sinh

 

7

Nguyễn Thị Minh

Chuyên viên

E-mail: ntminh.htqt @vnua.edu.vn

ĐT: 38 766 262

- Thực hiện chế độ chính sách, thống kê và báo cáo liên quan đến LHS ;

- Phụ trách công tác văn thư, tài sản của phòng, tài chính của Ban.

8

Nguyễn Xuân Minh

Kỹ thuật viên

E-mail: nxminh@vnua.edu.vn

ĐT: 62 618497

 - Quản lý ký túc xá lưu học sinh;

- Tham gia hỗ trợ thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh;

- Tham gia hỗ trợ quản lý và theo dõi tài sản của Ban

 

 

 

 Nguồn: http://www.vnua.edu.vn/phongban/htqt/index.php/vi/2012-06-27-17-14-06/2012-06-27-17-23-39

 

Ban Hợp tác quốc tế


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1090 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1081 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1649 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1939 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4696 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2444 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn