Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ bảy , 29/08/2016 - 11:43:27 AM

Văn phòng Học viện

a) Lãnh đạo Văn phòng

 

T

Họ và tên

Chức trách

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Công Tiệp

Chánh văn phòng

Phụ trách chung, công tác tổ chức, điều hành hoạt động của Văn phòng Học viện, công tác văn thư, trực tiếp xử lý văn bản đến, đi; hội nghị, hội thảo, tổ xe, hợp đồng dịch vụ.

 Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch, xử lý văn bản đến, đi, lịch đón tiếp khách, dẫn chương trình trong các sự kiện lớn của HV, chuẩn bị diễn văn/phat biểu của BGĐ; Nghiên cứu tài liệu, văn bản để triển khai ISO của Văn phòng Học viện và những nhiệm vụ khác khi có phân công của lãnh đạo Học viện;

Email : nctiep@vnua.edu.vn

Điện thoại CQ: 62617779; NR: 36756922

DĐ: 0912024876

3

Nguyễn Văn Quân

Phó Chánh Văn phòng

Phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự và pháp chế.

Email:nvquan@vnua.edu.vn

 

     b)  Các thành viên tổ Hành chính, Quản trị và Pháp chế

TT

Họ và tên

Chức trách

Nhiệm vụ

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà Nam

Tổ trưởng

Chuyên viên

Quản lý con dấu, chữ ký của lãnh đạo Học viện; Tiếp nhận vào sổ và chuyển giao công văn đến, công văn đi; Phối hợp rà soát thể thức văn bản của các đơn vị trình ký Ban Giám đốc; Lập dự trù và phân phối báo chí; Quản lý, theo dõi hoạt động của nhà khách A1; Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của lãnh đạo Văn phòng.

Email : nthnam@vnua.edu.vn

Điện thoại CQ: 62617508; NR: 38767699

DĐ:0913909760

2

Chử Thị Thu Huyền

Chuyên viên

Nhận văn bản của các cá nhân và các đơn vị trình ký Ban Giám đốc và trả kết quả; Scan các văn bản gửi BGĐ, các đơn vị; Tham gia phục vụ các ngày kỷ niệm, lễ, hội nghị của Học viện ... ; Soạn thảo các văn bản, giấy mời theo yêu cầu của lãnh đạo văn phòng; Mua sắm văn phòng phẩm, thống kê, thanh lý tài sản, thanh quyết toán tài chính của Văn phòng, thanh toán công tác phí của Ban Giám đốc.

Email : cthuyen@vnua.edu.vn

Điện thoại CQ: 62617768; NR: 35130325

DĐ: 0949611975

3

Trần Hồng Nhật

Chuyên viên

Trực điện thanh, sửa chữa điện thoại nội bộ trong Học viện, quản lý thiết bị, vật tư của Văn phòng, phụ trách âm thanh ánh sáng hội trường, hỗ trợ phục vụ hội trường khi có hội nghị, hội thảo. Tham gia quản lý khu dịch vụ

Điện thoại CQ: 62617586; NR: 38766423

DĐ: 0976570436

4

Trương Thị Thắng

Nhân viên

Quản lý, chuẩn bị nước uống, vệ sinh các phòng khách, phòng họp, phòng làm việc của Ban Giám đốc; Tiếp tân tại các phòng họp của Học viện. Tham gia phục vụ các ngày kỷ niệm, lễ, hội nghị của Học viện ...

Điện thoại CQ: 62617769; NR: 38768725

DĐ: 0972714469

5

Lê Thị Ly

Chuyên viên

Phụ trách công tác pháp chế, chịu trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, thể thức văn bản trước khi trình ký Lãnh đạo Văn phòng và Ban Giám đốc. Tham gia công tác chỉnh sửa các quy định nội bộ của Học viện nói chung và VPHV nói riêng, tham gia phục vụ các ngày kỷ niệm, các ngày lễ, Hội nghị của Học viện..

Điện thoại CQ: 62617899 ; DĐ : 0966269559

Email : ltly@vnua.edu.vn

6

Nguyễn Tiến Thành

Nhân viên hợp đồng

Nhân viên quản lý theo dõi dịch vụ do Văn phòng quản lý (các kiốt, quán bán hàng tại chợ tổ dân phố Nông Lâm….).

DĐ: 0904850682

c) Tổ Kế hoạch – Tổng hợp

TT

Họ và tên

Chức trách

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Chuyên viên

Chịu trách nhiệm về công tác kế hoạch, báo cáo định kỳ, báo cáo trình cấp có thẩm quyền; Làm lịch tuần của BGĐ; Tham dự, viết biên bản, kết luận và dự thảo thông báo kết luận các cuộc họp theo yêu cầu của Ban Giám đốc trình Lãnh đạo Văn phòng ký thừa lệnh Giám đốc gửi các đơn vị thực hiện;Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo Văn phòng.

Email : ntnoanh@vnua.edu.vn

Điện thoại DĐ: 0915505982; CQ: 62617899

2

Trần Tất Nhật

Chuyên viên

Theo dõi công tác thống kê, kế hoạch, làm các báo cáo và văn bản tổng kết của trường, văn bản của phòng. (Hiện đang nghiên cứu sinh tại Trung Quốc).

Email : ttnhat@vnua.edu.vn

Điện thoại CQ: 62617692; NR: 38769012

DĐ: 0977118398

 

d) Đội xe

TT

Họ và tên

Chức trách

Nhiệm vụ

1

Ngô Văn Tuấn

-Tổ trưởng Tổ quản lý xe ô tô

-Tổ trưởng Tổ quản lý dịch vụ.

Tiếp nhận giấy báo xe, trả lời tiếp nhận báo xe, phân công và trao lệnh điều xe cho lái xe, xác nhận thanh toán xăng dầu cho lái xe, kiểm tra xác nhận đề nghị thay thế, sửa chữa xe của lái xe; Theo dõi các Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng liên lết, đôn đốc thu khoán dịch vụ. Tham gia kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của Học viện.

Email : nvtuan@vnua.edu.vn

Điện thoại CQ: 62617778; NR: 38766612

DĐ: 0988363824

2

Bùi Trung Lương

Lái xe ca 30 chỗ

Lái xe phục vụ các tập thể đơn vị đi hội nghị, công tác, thực tập, thực tế, đám hiếu theo lịch phân công của đội trưởng và các điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoại NR: 38276848; CQ: 62617589

DĐ: 0908330969

3

Hoàng Ngọc Lâm

Lái xe 12 chỗ

Lái xe phục vụ các tập thể đơn vị đi hội nghị, công tác, thực tập, thực tế, đám hiếu theo lịch phân công của đội trưởng và các điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoại CQ: 62617589;

NR: 04.38750610; DĐ: 0988167209

4

 

Nguyễn Xuân Bình

 

Lái xe 7 chỗ

 

Lái xe phục vụ lãnh đạo Học viện và lãnh đạo các đơn vị, các đoàn đi công tác, dự hội nghị theo lịch phân công của đội trưởng và điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoại CQ: 62617589; NR: 38767463

DĐ: 0986290288

5

 

Phạm Quốc Việt

 

 

Lái xe 4 chỗ

 

Lái xe phục vụ lãnh đạo Học viện, lãnh đạo đơn vị đi công tác, hội nghị theo lịch phân công của đội trưởng và điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoại CQ: 62617589; NR: 38741020

DĐ: 0912223477

6

 

Dương Ngọc Anh

 

 

 Lái xe 5 chỗ

 

Lái xe phục vụ lãnh đạo Học viện, lãnh đạo đơn vị đi công tác, hội nghị theo lịch phân công của đội trưởng và điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoại CQ: 62617589; NR: 37733524

DĐ: 0913552423

7

 

Trần Văn Hải

 

 Lái xe 16 chỗ

Lái xe phục vụ lãnh đạo Học viện và lãnh đạo các đơn vị, các đoàn đi công tác, hội nghị theo lịch phân công của đội trưởng và điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoại CQ: 62617589; NR: 38766777

DĐ: 0912734112

8

Nguyễn Di Tuấn

 

 

Lái xe 5 chỗ và 15 chỗ

 

Lái xe phục vụ lãnh đạo Học viện, lãnh đạo đơn vị, đi công tác, hội nghị theo lịch phân công của đội trưởng và điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoại CQ: 62617589; NR: 38768335

DĐ: 0943619968

9

Bùi Đăng Lưu

Lái xe 7 chỗ

Lái xe phục vụ lãnh đạo Học viện, lãnh đạo đơn vị, đi công tác, hội nghị theo lịch phân công của đội trưởng và điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện. Tham gia quản lý khu dịch vụ.

Điện thoại DĐ : 0985733163

 

e) Tổ Bảo vệ

TT

Họ tên

Vị trí

Nhiệm vụ

1

Phùng Minh Đức

ĐT: 0989832167

Nhóm trưởng

 

Tại khoa Nông học

- Nhóm trưởng có trách nhiệm phân lịch, giám sát công tác trực của các thành viên trong nhóm.

- Nhóm trưởng trực tiếp phối hợp với các nhóm thực hiện khác trong các sự việc liên quan đến công tác bảo vê;

- Các thành viên trong nhóm thực hiện mọi chỉ đạo của Chánh Văn phòng Học viện trong công nhiệm vụ được giao;

- Bảo vệ nhà làm việc, khu thí nghiệm, nhà thực hành khoa Nông học, Môi trường, CNTP, giảng đường và những mô hình thí nghiệm ngoài đồng ruộng.

- Tham gia bảo vệ an toàn cho các hoạt động VHTT do Đoàn TN, Hội SV và CĐ trường tổ chức;

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng.

 

2

Nguyễn Văn Hành

ĐT: 0976804588

 

3

Lê Tiến Nam

ĐT: 0979319686

 

4

Lưu Quang Hồng

ĐT: 01669266022

5

Nguyễn Văn Mui

ĐT: 0985170007

6

Đoàn Bảo Trúc

ĐT: 01674819411

 

7

Nguyễn Văn Duy

ĐT: 0987693756

Nhóm trưởng

Tại cổng Học viện và khoa Cơ điện

- Nhóm trưởng có trách nhiệm phân lịch, giám sát công tác trực của các thành viên trong nhóm.

- Nhóm trưởng trực tiếp phối hợp với các nhóm thực hiện khác trong các sự việc liên quan đến công tác bảo vê;

- Các thành viên trong nhóm thực hiện mọi chỉ đạo của Chánh Văn phòng Học viện trong công nhiệm vụ được giao;

- Có nhiệm vụ bảo vệ nhà làm việc, giảng đường, xưởng khoa Cơ điện, Trung tâm ngoại ngữ, GĐ T, GĐ Trại, khu thí nghiệm khoa CNSH.

-Tham gia bảo vệ an toàn cho các hoạt động VHTT do Đoàn TN, Hội SV và CĐ trường tổ chức;

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng.

 

8

Võ Văn Ngà

ĐT: 0978673402

 

9

Nguyễn Ngọc Ánh

ĐT: 0904345462

 

10

Nguyễn Đình Văn

ĐT: 0942026292

 

11

Nguyễn Quang Tình

ĐT: 0979566584

 

12

Lê Văn Bích

ĐT: 0975670595

 

13

Nguyễn Văn Kiên

ĐT: 0972358327

 

14

Lê Văn Thành

ĐT: 04.6760342

Nhóm trưởng

Trung tâm Học viện

- Nhóm trưởng có trách nhiệm phân lịch, giám sát công tác trực của các thành viên trong nhóm.

- Nhóm trưởng trực tiếp phối hợp với các nhóm thực hiện khác trong các sự việc liên quan đến công tác bảo vê;

- Các thành viên trong nhóm thực hiện mọi chỉ đạo của Chánh Văn phòng Học viện trong công nhiệm vụ được giao;

- Có nhiệm vụ bảo vệ nhà Hành chính, khoa Thú y, khoa Môi Trường, GĐ Nguyễn Đăng, A,B,C,D, khoa QLĐĐ, SPNN, Thư viện Lương Đình Của.

- Tham gia bảo vệ an toàn cho các hoạt động VHTT do Đoàn TN, Hội SV và CĐ Học viện tổ chức.

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

 

15

Nguyễn Đức Bằng

ĐT: 01686707297

 

16

Bùi Văn Đức

ĐT: 0983967998

 

17

Bùi Nho Doãn

ĐT: 0977639010

18

Lại Thành Công

ĐT: 0904672226

 

19

Nguyễn Đức Năng

ĐT: 0915063277

 

20

Nguyễn Văn Hưng

ĐT: 0986042281

 

21

Phạm Văn Tuyến

ĐT: 01685016400

 

22

Đặng Bá Trung

ĐT: 01667480668

 

23

Lê Đức Toàn

ĐT: 0912113007

 

24

Trần Văn Thuần

ĐT: 0967216928

Tổ bảo vệ nhà Lúa thuần

- Nhóm trưởng có trách nhiệm phân lịch, giám sát công tác trực của các thành viên trong nhóm.

- Nhóm trưởng trực tiếp phối hợp với các nhóm thực hiện khác trong các sự việc liên quan đến công tác bảo vê;

- Các thành viên trong nhóm thực hiện mọi chỉ đạo của Chánh Văn phòng Học viện trong công nhiệm vụ được giao;

- Có nhiệm vụ bảo vệ, kiểm tra tổ chức , cá nhân ra vào Học viện và bảo vệ khu nghiên cứu lúa thuần

- Tham gia bảo vệ an toàn cho các hoạt động VHTT do Đoàn TN, Hội SV và CĐ Học viện tổ chức.

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

25

Nguyễn Huy Biếm

ĐT: 0985673385

 

26

Vũ Trung Kiên

ĐT: 0965271287

 

27

Nguyễn Viết Thễn

ĐT: 0914625487

 

28

Nguyễn Bá Chung

ĐT:

Tổ biệt phái khoa CN. Hiện đang chịu sự quản lý nhân sự tại khoa CN-

- Có nhiệm vụ bảo vệ nhà Khoa CN, bảo vệ khu thí nghiệm, tài sản, đất đai, hoa mầu khu Quang Trung

- Tham gia bảo vệ an toàn cho các hoạt động VHTT do Đoàn TN, Hội SV và CĐ Học viện tổ chức.

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

29

Đặng Văn Chương

ĐT:

30

Nhữ Ngọc Hùng

ĐT:

31

Bùi Văn Sáng

ĐT:

32

Ngô Huy Dũng

DĐ: 01236036393

Khoa Thủy sản

- Có nhiệm vụ bảo vệ nhà Khoa TS, bảo vệ khu thí nghiệm, tài sản, đất đai, hoa mầu do khoa TS quản lý

- Tham gia bảo vệ an toàn cho các hoạt động VHTT do khoa tổ chức.

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

33

Nguyễn Văn Bài

34

Vũ Mạnh Hướng

ĐT: 0168234636

Nhóm trưởng

Tổ trông giữ xe (Hợp đồng khoán thu)

- Nhóm trưởng có trách nhiệm phân lịch, giám sát công tác trực của các thành viên trong nhóm.

- Nhóm trưởng trực tiếp phối hợp với các nhóm thực hiện khác trong các sự việc liên quan đến công tác bảo vê;

- Các thành viên trong nhóm thực hiện mọi chỉ đạo của Chánh Văn phòng Học viện trong công nhiệm vụ được giao;

- Có nhiệm vụ trông giữ xe máy, xe đạp cho CBVC, SV, người học, khách đến làm việc tại Học viện.

- Tổ xe được chia thành 03 bộ phận mỗi bộ phận phụ trách 01 bãi xe cứ 6 tháng luân chuyển một lần.

Bộ phận trông xe nhà 4 tầng

Bộ phận trông xe khoa Nông học

Bộ phận trông xe giảng đường Đ

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

35

Cao Văn Thành

ĐT: 0979232859

36

Đỗ Đức Hanh

ĐT: 0979350783

37

Nguyễn Bá Hậu

ĐT: 0968588287

38

Đào Xuân Thủy

ĐT: 01668949762

39

Nguyễn Văn Hiếu

ĐT: 0983895735

40

Phạm Văn Tạo

ĐT: 01645063066

41

Ninh Văn Đại

ĐT: 0962255235

 Nguồn: http://www.vnua.edu.vn/phongban/hanhchinh/cocau.htm

Văn phòng Học viện


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (442 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1090 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1080 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1648 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1939 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4695 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2444 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn