Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ bảy , 29/08/2010 - 10:26:09 AM

Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên

Bản mô tả công việc của cán bộ, viên chức Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

01

GVC.ThS. Hoàng Văn Bình

- Trưởng phòng

- ĐTCQ: 62617503

- ĐTDĐ: 0912.795.055

- ĐTNR: 3.8625.107

- Email: hvbinh@hua.edu.vn

 

- Phụ trách chung, tổ chức và điều hành hoạt động của CBVC, thực hiện chức năng nhiệm vụ của P.CTCT-CTSV;

- Lập kế hoạch công tác năm, học kỳ của đơn vị;

- Phụ trách đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên;

- Duyệt nội dung và hình thức tuyên truyền trực quan, bản tin nội bộ trước khi trình ĐU, BGH;

- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và tổ chức các sinh hoạt chính trị cho CBVC, SV;

- Giảng dạy theo sự phân công của Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

02

ThS. Vũ Ngọc Huyên

- Phó Trưởng phòng

- ĐTCQ: 04.62617570

- ĐTDĐ: 0912.462.260

- Email:  vnhuyen@hua.edu.vn

vuhuyenkt@yahoo.com

- Phụ trách công tác chính trị, tuyên truyền, hoạt động truyền thống;

+ Duyệt chương trình phát thanh, duyệt tin của P. CTCT và CTSV trước khi đưa lên website;

+ Phụ trách công tác hàng tuần của đơn vị;

- Duyệt và quản lý hệ thống Hội trường, phòng Hội thảo, Sân TTVH sinh viên;

- Phụ trách công tác khen thưởng - kỷ luật sinh viên;

- Phụ trách hoạt động tư vấn việc làm, vay vốn của sinh viên;

- Phụ trách các công việc khi Trưởng phòng giao;

- Giảng dạy chuyên môn tại Bộ môn Kế toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh.

03

ThS. Nguyễn Ngọc Ánh

- Chuyên viên chính

- ĐTCQ: 626.17513

- ĐTDĐ: 0983.766.738

- Email: nnanh@hua.edu.vn

 

- Chuyên trách công tác Đảng : Tham mưu giúp cho Đảng uỷ về công tác Đảng của Đảng bộ;

+ Tổng hợp các báo cáo về các chi bộ và toàn Đảng bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: công tác xây dựng, phát triển Đảng, công tác Tổ chức Đảng; báo cáo số lượng, phân loại chất lượng đảng;

+ Công tác thống kê, quản lý hồ sơ Đảng viên;

+ Cập nhật và quản trị dữ liệu đảng viên;

+ Khép kín hồ sơ và làm thủ tục phát thẻ đảng viên, làm thẻ đảng;

+ Công tác Văn thư, văn phòng.

- Thu, nộp và quyết toán đảng phí, tổng hợp và báo cáo tài chính của Đảng bộ theo quy chế quy định.

- Uỷ viên Ban tổ chức Đảng uỷ, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ;

+ Trực tiếp tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo;

+ Xây dựng kế hoạch giải quyết đơn thư;

+ Trực tiếp giám sát, kiểm tra các chi bộ theo sự phân công của ĐU và UBKT.

- Tham gia các công tác khác do tổ và phòng huy động;

- Bí thư chi bộ Sinh viên trực thuộc.

04

Chu Tuấn Quyết

- Chuyên viên chính

- ĐTCQ: 626.17513

- ĐTDĐ: 0987.438.188

- ĐTNR: 3.8767.356

- Email: ctquyet@hua.edu.vn

 

- Công tác phát triển Đảng:

+ Quản lý và thụ lý hồ sơ kết nạp đảng viên;

+ Quản lý và thụ lý hồ sơ chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị;

- Quản lý toàn bộ hồ sơ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

- Thực hiện công tác tổ chức lớp, mời báo cáo viên các lớp tìm hiểu về đảng, bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, các lớp học Nghị quyết và nói chuyện thời sự theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ;

- Thực hiện và làm các văn bản báo cáo theo yêu cầu của Đảng uỷ khối;

- Theo dõi hoạt động của các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng bộ trường, công tác phòng chống ma tuý; tổng hợp báo cáo thường kỳ theo yêu cầu của Đảng uỷ cấp trên;

- Công tác Văn phòng:

+ Xử lý công văn đi đến, báo cáo đồng chí Bí thư, Thường trực Đảng uỷ;

+ Theo dõi, hướng dẫn công tác đại hội các chi bộ, thành lập, giải thể, chuẩn y chi uỷ viên các chi bộ;

+ Làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, chuyển sinh hoạt đảng nội bộ trường;

- Một số công tác khác theo yêu cầu của Đảng uỷ, của phòng CTCT và CTSV.

05

Đỗ Xuân Thấm

- Chuyên viên chính

- ĐTCQ: 62617602

- ĐTDĐ: 0936.806.802

- ĐTNR: 3.8766.220

- Email: dxtham@hua.edu.vn

- Đăng ký và quản lý hộ khẩu tạm trú cho sinh viên chính quy, trung cấp và cao đẳng học tập tập tại trường;

- Quản lý nhân khẩu các tỉnh đến làm ăn thời vụ, xây dựng công trình, thực tế cư trú tại trường;

- Xử lý, giải quyết các công việc khác về hộ khẩu với cựu sinh viên và cán bộ, giáo viên trong trường;

- Tham gia các công tác khác của phòng dưới sự phân công của lãnh đạo phòng.

06

Vũ Đức Bình

- Chuyên viên

- ĐTCQ: 626.17542

- ĐTDĐ: 0962.296.075

- Email: vdbình@hua.edu.vn

 

- Tham gia Ban biên tập Bản tin nội bộ:

+ Thiết kế bìa bản tin, tham gia viết tin, bài, cung cấp và làm ảnh minh hoạ cho Bản tin nội bộ;

+ CTV Website của trường.

- Quản lý máy quay camera và máy ảnh

+ Chụp ảnh, quay phim các ngày lễ lớn trong năm của Nhà trường;

+ Lưu giữ băng quay và file phim ảnh.

- Chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền trực quan của Nhà trường:

+ Thiết kế và triển khai công tác tuyên truyền trực quan;

+ Lên makét và chuẩn bị khẩu hiệu, trang trí khánh tiết cho các ngày lễ.

07

Nguyễn Thu Hằng

- Chuyên viên

- ĐTCQ: 62617602

- ĐTDĐ: 0987.862.628

- Email: nthang@hua.edu.vn

 

Tham gia (Chịu trách nhiệm về) công tác tuyên truyền của Nhà trường

- Thư ký Ban biên tập Bản tin nội bộ:

+ Xây dựng đề cương, thu thập và biên tập tin bài, trình duyệt;

+ Chịu trách nhiệm in ấn, phát hành, thanh toán tiền cho CTV.

- Thư ký BBT Website Trường: Chịu trách nhiệm đưa tin, bài; nhận, biên tập tin, bài, ảnh của CTV gửi lên Website;

- Quản lý, khai thác sử dụng Nhà truyền thống của Trường;

- Thực hiện thanh quyết toán của phòng;

- Quản lý công văn đi đến, báo cáo lãnh đạo phòng;

- Các công việc văn phòng dưới sự phân công của lãnh đạo.

08

ThS. Mai Thị Thanh Tuyền

- Chuyên viên

- ĐTCQ: 626.17566

- ĐTDĐ: 0912.670.955

- ĐTNR: 3.8768.472

- Email: thanhtuyenkng@gmail.com

 

- Công tác văn phòng của công đoàn trường:

+ Tiếp nhận và lưu trữ công văn đi đến;

+ Soạn thảo văn bản, làm báo cáo theo yêu cầu của công Đoàn trường;

+ Quản lý và sử dụng con dấu;

+  Chuẩn bị các cuộc họp BCH, TV, các ban khác của Công đoàn trường.

- Công tác nghiệp vụ:

+ Quản lý đoàn viên Công đoàn toàn trường;

+ Thụ lý và soạn thảo quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới; kiện toàn các công đoàn bộ phận trình Thường vụ Công đoàn trường;

+ Thu công đoàn phí của công đoàn bộ phận tự trả lương, thu tiền ủng hộ, phát tiền tham hỏi, quà 1/6 và các cháu thiếu nhi con CBVC trường;

+ Chuẩn bị cho Thường vụ Công đoàn trường và Ban Giám hiệu đi viếng đám hiếu;

+ Làm công tác khác theo sự chỉ đạo của Thường vụ Công đoàn trường;

- Tham gia các công việc của phòng CTCT và CTSV theo sự phân công, điều động của phòng.

09

Hoàng Thị Hương

- Chuyên viên

- ĐTCQ: 62617668

- ĐTDĐ: 0982920977

- ĐTNR:

- Email:

Chuyên trách công tác Đoàn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn;

- Cùng BTV tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Đoàn và Nhà trường;

- Quản lý, theo dõi, đánh giá phân loại đoàn viên, tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên;

- Tổng hợp và viết báo cáo theo ngạch Đoàn quy định của Đoàn;

- Phụ trách công tác Văn phòng.

10

Nguyễn Phương Liên

- Cán sự

- ĐTCQ: 04.62617570

- ĐTDĐ:0902.088.920

- Email: nplien@hua.edu.vn

 

- Đảm nhận công tác phát thanh tuyên truyền hàng tuần:

+ Xây dựng chương trình, thu thập, viết tin bài;

+ Trình lãnh đạo duyệt, đọc phát thanh hàng tuần.

- Lấy tin, ảnh, viết bài cung cấp cho Website, Bản tin nội bộ;

- Kết hợp thuyết minh Nhà truyền thống khi có yêu cầu;

- Các công việc khác của phòng dưới sự phân công của lãnh đạo.

11

Nguyễn Năng Bình

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 626.17542

- ĐTDĐ: 0972.312.089

 

- Quản lý 04 km đường dây truyền thanh;

- Kiểm tra sửa chữa 10 loa truyền thanh ngoài trời;

- Quản lý thiết bị kỹ thuật trong hai hội trường;

- Vận hành máy tăng âm, đọc thông báo và phát thanh;

- Vận hành loa đài, trang âm, ánh sáng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ của Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;

- Quản lý sân văn hoá sinh viên: cờ trên sảnh và nóc nhà Hành chính;

- Quản lý tuyên truyền quảng cáo… trong địa bàn trường;

- Hỗ trợ tuyên truyền trực quan, các nhiệm vụ khác.

12

Trần Thị Chi

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 626.17542

- ĐTNR: 3.8766.851

 

- Bảo quản và lưu giữ kho của phòng:

+ Băng zôn, khẩu hiệu;

+ Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ chuối;

+ Khung panô trang trí hội trường.

- Dán, thu, lưu giữ băng zôn và cắm cờ chuối;

- Tham gia công việc vệ sinh phòng truyền thống;

- Quản lý tuyên truyền, quảng cáo … trong địa bàn Trường;

- Hỗ trợ quản lý Hội trường .    

13

Cam Thị Lượng

- Nhân viên

- ĐTCQ : 626.17542

- ĐTNR : 04.39868997

- ĐTDĐ :

- Email :

- Phụ trách các hội trường, khánh tiết; Quản lý và phục vụ phòng Hội thảo, GĐTT;

- Quản lý trang thiết bị, âm thanh , ánh sáng;

-  Quản lý quần áo cho lễ phát các loại bằng tốt nghiệp;

-  Phục vụ hoa, nước uống cho các hội nghị…

 

Phòng CTCT và CTSV


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1090 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1080 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1648 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1939 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4695 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2444 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn