Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ ba , 22/09/2010 - 10:37:40 AM

Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản

website: http://cnts.hua.edu.vn/ 

          Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức khối phục vụ và quản lý giáo dục như sau:

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

01

Đỗ Thị Khuyên

- Bộ môn HS-SLĐV

- Kỹ thuật viên

- ĐTCQ: 04.36762601

- ĐTNR: 0438766541

- ĐTDĐ: 0912.225.118

- Email: dtkhuyen@hua.edu.vn

 

-  Chuẩn bị các điều kiện cho các bài thực tập/thực hành  môn Hoá sinh theo đúng thời khoá biểu;

- Trợ giúp giáo viên trong quá trình hướng dẫn các bài thực tập/thực hành;

- Quản lý và bảo dưỡng máy móc và các dụng cụ trong phòng thực tập/ thực hành; các tài sản vật tư khác của Bộ môn;

- Nhận các công văn giấy tờ của Bộ môn tại Văn phòng khoa;

- Trực nhật, vệ sinh các phòng làm việc, thực tập/ thực hành.

02

Đàm Thị Dung

- Bộ môn HS-SLĐV

- Kỹ thuật viên

- ĐTCQ: 0436762601

- ĐTNR: 02413768140

- ĐTDĐ: 0975744372

-Email: dung_mama_85@yahoo.com

-  Chuẩn bị các điều kiện cho các bài thực tập/thực hành  môn Sinh lý theo đúng thời khoá biểu;

- Trợ giúp giáo viên trong quá trình hướng dẫn các bài thực tập/thực hành;

- Quản lý và bảo dưỡng máy móc và các dụng cụ trong phòng thực tập/ thực hành; các tài sản vật tư khác của Bộ môn;

- Phụ trách công tác thư viện của Bộ môn;

- Trực nhật, vệ sinh các phòng làm việc, thực tập/ thực hành.

03

Vũ Thị Hiền

- Bộ môn Sinh học động vật

- Nhân viên Kỹ thuật

- ĐCCQ: Bộ môn Sinh học Động vật

- ĐT: (04)38765474

- ĐTDĐ:

- Email:

-  Chuẩn bị các điều kiện cho các bài thực tập/thực hành các  môn học theo đúng thời khoá biểu;

- Chuẩn bị các điều kiện và tham gia giám sát sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Bộ môn;

- Quản lý sách, tạp chí, tài liệu, khóa luận tốt nghiệp…và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, sinh viên tham khảo và khai thác tài liệu;

- Quản lý và bảo dưỡng các tài sản, thiết bị và vật tư của Bộ môn. Khi phát hiện hỏng hóc, đề xuất kịp thời với Bộ môn để sửa chữa;

- Nhận các công văn giấy tờ của Bộ môn tại văn phòng khoa;

- Trực nhật, vệ sinh các phòng làm việc, thực tập/ thực hành. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các cuộc họp và sinh hoạt Bộ môn.

04

Nguyễn Thị Châu Giang

- Bộ môn Di truyền – Giống

- Kỹ thuật viên

- ĐTCQ: 38768265

- ĐTDĐ: 0982300581

- Email: ntcgiang@hua.edu.vn

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, động vật thí nghiệm và  các điều kiện khác cho các bài thực tập/thực hành theo đúng thời khoá biểu;

- Thực hiện tốt công tác gửi, nhận và lưu trữ công văn, giấy tờ, bảng điểm, thời khóa biểu… của Bộ môn;

- Quản lý sách, tạp chí, tài liệu, khóa luận tốt nghiệp, luận văn cao học, luận án tiến sĩ để phục vụ cán bộ và sinh viên  của Bộ môn tham khảo và khai thác tài liệu;

- Quản lý và bảo dưỡng các tài sản, thiết bị và vật tư của Bộ môn., khi phát hiện hỏng hóc, đề xuất kịp thời với Bộ môn để sửa chữa;

- Trực bộ môn các ngày làm việc, vệ sinh và đảm bảo cho văn phòng, các phòng thực hành/thực tập của Bộ môn được thường xuyên sạch sẽ, ngăn nắp.

05

Nguyễn Văn Tuyến

- Kỹ thuật viên

- ĐTDĐ: 01656652991

- Email:

nvtuyen@hua.edu.vn

 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, động vật thí nghiệm và  các điều kiện khác cho các bài thực tập/thực hành theo đúng thời khoá biểu; làm trợ lý cho giáo viên (khi được yêu cầu) trong quá trình triển khai các bài  thực tập/thực hành;

- Chăm sóc, ương nuôi cá giống, theo dõi các mô hình thí nghiệm, các đề tài của Bộ môn;

- Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành, rèn nghề

- Quản lý và bảo dưỡng các tài sản, thiết bị thí nghiệm và khu vực ao chuông của trại cá. Khi phát hiện hỏng hóc, đề xuất kịp thời với Bộ môn để sửa chữa;

 - Trực trại cá và giữ gìn các phòng thực hành, thực tập của bộ môn được thường xuyên sạch sẽ, ngăn nắp.

06

Vũ Hồng Châu

- Bộ môn NTTS

- Công nhân kỹ thuật

- ĐTCQ: 04.38762590

- ĐTDĐ:

- Email:

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, động vật thí nghiệm và  các điều kiện khác cho các bài thực tập-thực hành theo đúng thời khoá biểu; làm trợ lý cho giáo viên (khi được yêu cầu) trong quá trình triển khai các bài thực tập/thực hành;

- Chăm sóc, ương nuôi cá giống, theo dõi các mô hình thí nghiệm, các đề tài của Bộ môn;

- Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành, rèn nghề

- Quản lý và bảo dưỡng các tài sản, thiết bị thí nghiệm và khu vực ao chuông của trại cá. Khi phát hiện hỏng hóc, đề xuất kịp thời với bộ môn để sửa chữa;

- Trực trai cá và giữ gìn các phòng thực hành, thực tập của Bộ môn được thường xuyên sạch sẽ, ngăn nắp.

07

Vũ Thị Thúy Hằng

- ĐTDĐ: 0982150379

- Email: vtthang@hua.edu.vn

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, động vật thí nghiệm và  các điều kiện khác cho các bài thực tập/thực hành theo đúng thời khoá biểu; làm trợ lý cho giáo viên (khi được yêu cầu) trong quá trình triển khai các bài thực tập/thực hành;

- Chuẩn bị các điều kiện cho thực tập giáo trình của sinh viên;

- Thực hiện tốt công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ  (công văn, giấy tờ, bảng điểm, thời khóa biểu…) của Bộ môn;

- Quản lý  sách, tạp chí, tài liệu, khóa luận tốt nghiệp, luận văn cao học, luận án tiến sĩ …và vận hành tốt phòng đọc của Bộ môn để phục vụ giáo viên, sinh viên… tham khảo và khai thác tài liệu;

- Quản lý và bảo dưỡng các tài sản, thiết bị và vật tư của Bộ môn. Khi phát hiện hỏng hóc, đề xuất kịp thời với Bộ môn để sửa chữa;

- Trực bộ môn hàng ngày và đảm bảo cho văn phòng, các phòng thực hành, thực tập của Bộ môn được thường xuyên sạch sẽ, ngăn nắp.

08

Nguyễn Thị Xuyên

- Nhân viên kỹ thuật

- Trại chăn nuôi

- ĐTCQ: 0438276653

- Email:

 

-  Công tác chăm sóc nuôi dưỡng gia súc, gia cầm do trại chăn nuôi quản lý;  

- Công tác giống;

-  Công tác thú y;

- Công tác khác: Nhập, bốc xếp thức ăn vào kho; Xuất bán sản phẩm; Tham gia quản lý trại, bảo vệ trại, trực đêm đỡ đẻ cho lợn; Sửa chữa, bảo hành các thiết bị trong trại, sửa chữa chuồng trại.

09

Trần Danh Mạnh

- Trại chăn nuôi

- Kỹ thuật viên

- ĐTDĐ: 01696199000

 

- Công tác chăm sóc nuôi dưỡng gia súc, gia cầm do trại chăn nuôi quản lý;     

 - Công tác giống;

 - Công tác thú y;

 - Công tác khác: Nhập, bốc xếp thức ăn vào kho; Xuất bán sản phẩm; Tham gia quản lý trại, bảo vệ trại, trực đêm đỡ đẻ cho lợn; Sửa chữa, bảo hành các thiết bị trong trại, sửa chữa chuồng trại.

10

Giang Hoàng Hà

- Trại chăn nuôi

- Giáo viên thực hành

- ĐTDĐ:  0982030745

- Email: hoangha.hn.vn@gmail.com

 

-  Đảm nhiệm toàn bộ kỹ thuật chăn nuôi;

-  Đảm nhiệm môn học Rèn mghề chăn nuôi;

- Các công tác khác: Lên kế hoạch thức ăn, thuốc thú y, chu chuyển đàn gia súc gia cầm và trực tiếp tham gia vào những công việc trên; Tham gia quản lý trại, bảo vệ và trực đêm đỡ đẻ cho lợn;  Sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị, dụng cụ, chuồng trại…

11

Lê Văn Muôn

- Chuyên viên

- Trưởng Văn phòng khoa kiêm Trợ lý tổ chức

- ĐTDĐ: 0915340417

- Email:lvmuon@hua.edu.vn

- Công tác cán bộ;

- Công tác sinh viên;

-  Phụ trách chung Văn phòng Khoa.

12

Lê Thị Thu Nhàn

- Chuyên viên

- ĐTCQ: 0438767669

- ĐTDĐ: 0989208655

- Email: lttnhan@hua.edu.vn

- Công tác văn thư Khoa;

- Công tác thu học phí sinh viên các lớp chính qui theo niên chế, tại chức, liên thông và các khoản phải thu của sinh viên như tiền lao động xây dưng kỷ niệm trường của sinh viên;

- Thanh quyết toán việc sử dụng phần kinh phí đào tạo sử dụng chung cho Khoa;

-Thu chi quỹ  của Khoa và Quỹ học bổng sinh viên của Khoa;

- Quản lý tài sản, vật tư văn phòng và mua sắm văn phòng phẩm, vật tư và các vật dụng rẻ tiền mau hỏng … dùng chung của Khoa;

- Xây dựng lịch công tác tuần Khoa.

13

 

Nguyễn Thị Thu

- Quản trị mạng-Thông tin-Thư viện

- ĐTCQ: 0438767015

- ĐTDĐ: 0904800700

- Email:ntthu@hua.edu.vn

- Quản lý thư viện của Khoa, lưu trữ có hệ thống toàn bộ cơ sở dữ liệu của Khoa;

- Quản trị và thường xuyên cập nhật thông tin trên Website của khoa và chuyển tin lên Website của Trường;

-  Quản lý phòng máy tính và hệ thống mạng máy tính của Khoa;

-  Chuẩn bị địa điểm, tài liệu, thiết bị nghe nhìn và các điều kiện cần thiết khác cho các cuộc hội nghị, hội thảo do Khoa tổ chức.

14

Bùi Thị Bích

- Phòng Thí nghiệm trung tâm

- Kỹ sư

- ĐT: 0989630148

- Email: Bich090280@yahoo.com

- Phục vụ các bộ môn và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị cho cán bộ trong khoa khi có nhu cầu;

- Chuẩn bị thực tập hoặc trình diễn tất cả các phương pháp phân tích trên các thiết bị hiện có khi các bộ môn có nhu cầu;

- Quản lý và bảo dưỡng các tài sản, thiết bị, vật tư và hóa chất của Phòng thí nghiệm TT. Khi phát hiện hỏng hóc, đề xuất kịp thời với Phòng để sửa chữa;

- Tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện đề tài cùng với cán bộ trong và ngoài khoa;

-  Tham gia giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật phân tích trên các thiết bị hiện có của Phòng thí nghiệm cho sinh viên hoặc thực tập sinh khi có nhu cầu;

-  Đảm nhận nhiệm vụ văn thư, vệ sinh phòng thí nghiệm thường xuyên sạch sẽ, ngăn nắp. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các cuộc họp và sinh hoạt chuyên môn.

15

Vũ Thị Ngân

- Phòng Thí nghiệm trung tâm

- Kỹ sư

- ĐTDĐ: 0987419452

- Mail:vuthingan11088@yahoo.com

 

- Phục vụ các bộ môn và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị cho cán bộ trong khoa khi có nhu cầu;

- Chuẩn bị thực tập hoặc trình diễn tất cả các phương pháp phân tích trên các thiết bị hiện có khi các bộ môn có nhu cầu;

- Quản lý và bảo dưỡng các tài sản, thiết bị, vật tư và hóa chất của Phòng. Khi phát hiện hỏng hóc, đề xuất kịp thời với Phòng để sửa chữa. Chịu trách nhiệm chính về việc vận hành, sử dụng và quản lý máy UPLC và AAS;

- Tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện đề tài cùng với cán bộ trong và ngoài khoa;

- Tham gia giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật phân tích trên các thiết bị hiện có của phòng thí nghiệm cho sinh viên hoặc thực tập sinh khi có nhu cầu;

- Đảm nhận nhiệm vụ văn thư, vệ sinh phòng thí nghiệm thường xuyên sạch sẽ, ngăn nắp. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các cuộc họp và sinh hoạt chuyên môn.

Khoa CN và NTTS


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1092 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1081 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1649 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1940 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4696 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2445 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn