Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ năm , 29/10/2010 - 10:59:22 AM

Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Thú y

BẢN KÊ KHAI NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHỐI

CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

KHOA THÚ Y

 

website: http://www.hua.edu.vn:85/nnthuy/index.php

 

            Khoa Thú y phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức khối phục vụ và quản lý giáo dục như sau:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

01

Trần Thị Giang

- Nhân viên văn phòng

- ĐTCQ: 043.6761584

- ĐTNR: 046.2616533

- ĐTDĐ: 0989342500

- Email: ttgiang@hua.edu.vn

- Làm công tác Văn thư - Lưu trữ tại khoa;

- Soạn thảo công văn giấy tờ;

- Tiếp nhận và xử lý giấy tờ của sinh viên;

- Thu học phí, tiền lao động của sinh viên Chính quy và Tại chức;

- Thanh toán kinh phí với Phòng Tài chính - Kế toán;

- Tổ trưởng Tổ Công đoàn Bộ phận VP-BVTY;

- Quản lý vật tư khu văn phòng;

- Tham gia các hoạt động khác của khoa khi được giao.

02

Võ Văn Hiểu

- Kỹ Thuật viên

- Bộ môn VSV-TN

- ĐTCQ: 046.2922265

- ĐTNR: 046.6592300

- ĐTDĐ: 0905402300

- Email: vvhieu1982@yahoo.com

- Chuẩn bị thực tập các môn học: VSV đại cương, VSV thú y, VSV và Miễn dịch học thú y, Miễn dịch học ứng dụng, Bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm I, II, Dịch tễ thú y;

- Tham gia công tác công đoàn bộ môn;

- Quản lý Phòng Thí nghiệm;

- Giao, nhận giấy tờ và các thông tin giữa Khoa, BM;

- Quản lý hóa chất, trang thiết bị Bộ môn;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Bộ môn và Khoa giao cho.

03

Tạ Thị Kim Chung

- Kỹ Thuật viên

- Bộ môn VSV-TN

- ĐTCQ: 046.2922265

- ĐTNR: 046.6592300

- ĐTDĐ: 0905402300

- Email:tkchung1973@yahoo.com

- Chuẩn bị thực tập các môn học VSV đại cương, VSV thú y, VSV và Miễn dịch học thú y, Miễn dịch học ứng dụng, Bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm I, II, Dịch tễ thú y;

- Phục trách ứng và hoàn ứng kinh phí thực tập;

- Tổ trưởng tổ công đoàn bộ môn;

- Quản lý Phòng Thí nghiệm;

- Quản lý hóa chất, trang thiết bị Bộ môn;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Bộ môn và Khoa giao cho.

04

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

- Kỹ Thuật viên

- Bộ môn Bệnh lý thú y

- ĐTNR: 043.8765924

- ĐTDĐ: 0987304787

 

- Chuẩn bị thực tập gồm động vật, dụng và hóa chất: Bệnh lý thú y, Sinh lý bệnh thú y, Giải phẫu bệnh thú y;

- Hướng dẫn tay nghề cho sinh viên NCKH, sinh viên làm đề tài;

- Tham gia các hoạt động NCKH của Bộ môn;

- Quản lý hóa chất, trang thiết bị Bộ môn;

- Phụ trách ứng và hoàn ứng kinh phí thực tập;

- Tổ phó tổ công đoàn Bệnh lý thú y;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Bộ môn và Khoa giao cho.

05

Vũ Kim Hoa

- Kỹ thuật viên

- Bộ môn Thú y cộng đồng

- ĐTNR: 043.8276631

- Giao, nhận giấy tờ và các thông tin giữa Khoa, BM;

- Chuẩn bị thực tập;

- Chuẩn bị Phòng thực tập;

- Mua động vật thí nghiệm;

- Chuẩn bị mẫu vật;

- Tham gia công tác công đoàn khoa, bộ môn;

- Ứng tiền thực tập;

- Hoàn ứng sau khi thực tập;

- Quản lý hóa chất, trang thiết bị Bộ môn;

- Liên hệ các Phòng ban về vật tư, sửa chữa vật tư;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khí Bộ môn và Khoa giao cho.

06

 Hoàng Sơn

- Kỹ Thuật viên

- Bộ môn Ngoại sản

- ĐTCQ: 043.8768277, 36763140

- ĐTNR: 043.6761931

- Email: hson@hua.edu.vn

 

 

- Giao, nhận giấy tờ và các thông tin giữa Khoa, BM;

- Quản lý, bảo quản tài sản, trang thiết bị phục vụ thực tập và nghiên cứu của Bộ môn;

- Mua sắm dụng cụ, hóa chất, tiêu bản, động vật thực tập các môn học: Sinh sản, Ngoại khoa, Bệnh Chó-Mèo;

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, hóa chất, tiêu bản, động vật;

- Lập dự trù và hoàn ứng kinh phí thực tập;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Bộ môn và Khoa giao cho.

07

 Nguyễn Thị Phương

- Kỹ Thuật viên

- Bộ môn Nội chẩn – Dược

- ĐTCQ: 043.8768271

- ĐTNR: 043.6760994

- ĐTDĐ: 0982368229

- Email: phuongNC@hua.edu.vn

- Chuẩn bị thực tập các môn học: Chẩn đoán học thú y, Chẩn đoán – Nội khoa, Bệnh nội khoa I, II, Thú y cơ bản;

- Giao, nhận giấy tờ và các thông tin giữa Khoa, BM;

- Quản lý và thực hiện các nghiên cứu tại phòng TN;

 - Lập dự trù và hoàn ứng kinh phí thực tập;

- Tổ phó tổ công đoàn bộ môn;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Khoa và Bộ môn giao cho.

08

Trần Thị Ánh

- Kỹ Thuật viên

- Bộ môn Nội chẩn – Dược

- ĐTCQ: 043.8768271

- ĐTDĐ: 0982664088

- Email: ttanh@hua.edu.vn

- Chuẩn bị thực tập các môn học: Dược lý học đại cương, Dược lý học thú y, Độc chất học thú y, Dược liệu học thú y, Bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú y;

- Giao, nhận giấy tờ và các thông tin giữa Khoa, BM;

- Quản lý và thực hiện các nghiên cứu tại phòng TN;

 - Lập dự trù kinh phí thực tập;

- Quản lý thư viện của Khoa Thú y;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Khoa và Bộ môn giao cho.

09

Nguyễn Thị Kim Thoa

- Kỹ Thuật viên

- Bộ môn Giải phẩu – Tổ chức

- ĐTCQ: 046.6578908

- ĐTNR: 043.8766316

- Chuẩn bị thực tập các môn học: Giải phẩu, Châm cứu thú y;

- Làm và sản xuất tiêu bản phục vụ thực tập;

- Phụ trách quản lý tài chính của Bộ môn, thanh quyết toán với Phòng Tài chính - Kế toán;

- Tổ trưởng Tổ công đoàn Bộ môn;

- Phụ trách công tác quản lý kiểm kê tài sản;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Khoa và Bộ môn giao cho.

10

Nguyễn Thị Minh Phương

- Kỹ Thuật viên

- Bộ môn Giải phẫu – Tổ chức

- ĐTCQ: 046.6578908

- ĐTDĐ: 0975278112

- Chuẩn bị thực tập môn học: Tổ chức phôi thai

- Làm và sản xuất tiêu bản phục vụ môn học;

- Giao, nhận giấy tờ và các thông tin giữa Khoa, BM;

- Quản lý Thư viện, tài liệu của Bộ môn;

- Dự trù kinh phí thực tập;

- Quản lý và thực hiện các nghiên cứu tại phòng TN;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Khoa và Bộ môn giao cho.

11

Nguyễn Văn Hải

- Cán bộ giáo viên hướng dẫn thực hành

- ĐTNR: 043.8767523

- ĐTDĐ: 0986508155

- Quản lý Bệnh viện Thú y;

- Hướng dẫn rèn nghề cho sinh viên chính quy;

- Đưa sinh viên đi thực tập phục vụ sản xuất;

- Điều trị bệnh súc tại BVTY;

- Trợ lý vật tư Khoa Thú y;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Khoa giao cho.

12

Đinh Phương Nam

- Cán bộ giáo viên hướng dẫn thực hành tại Bệnh viên thú y

- ĐTNR: 043.8272151

- ĐTDĐ: 0983272151

- Email: dpnam@hua.edu.vn

- Hướng dẫn rèn nghề cho sinh viên chính quy;

- Đưa sinh viên đi thực tập phục vụ sản xuất;

- Điều trị bệnh súc tại BVTY;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Khoa và Bệnh viện giao cho;

- Quản lý sinh viên trực bệnh viện.

13

Trần Văn Nên

- Cán bộ giáo viên hướng dẫn thực hành tại Bệnh viên thú y

- ĐTDĐ: 0912062306

- Email: tvnen@hua.edu.vn

- Hướng dẫn rèn nghề cho sinh viên chính quy;

- Đưa sinh viên đi thực tập phục vụ sản xuất;

- Điều trị bệnh súc tại BVTY;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Khoa và Bệnh viện giao cho;

- Quản lý sinh viên trực bệnh viện.

14

Nguyễn Bá Minh

- Cán bộ phục vụ

- ĐTNR: 043.6761987

- Vệ sinh môi trường tại Bệnh viện Thú y;

- Phục vụ và chuẩn bị chăm sóc gia súc cho rèn nghề;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Khoa và Bệnh viện giao cho;

- Tham gia bảo vệ Bệnh viện Thú y.

15

Hoàng Thị Thịnh

- Cán bộ phục vụ

- ĐTNR: 043.6761479

- Làm việc ngoài giờ hành chính;

- Mở cửa khu công sở Nhà khoa Chăn nuôi – Thú y;

- Vệ sinh thường xuyên khu vực nhà vệ sinh (WC) của Khoa Chăn nuôi – Thú y;

- Vệ sinh toàn bộ khu nhà khoa Chăn nuôi – Thú y;

- Mua dụng cụ và nước vệ sinh phục vụ công việc dọn dẹp tại nhà khoa;

- Bơm nước phục vụ cho sinh hoạt của nhà Khoa;

- Theo dõi, phát hiện và báo cáo kịp thời trang thiết bị hỏng cho BCN khoa;

- Nhắc nhở cán bộ viên chức thu gom rác đúng chỗ;

- Mở cửa nhà khoa cho thực tập các bộ môn vào thứ 7 và CN trong tuần.

Khoa Thú y


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1090 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1080 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1648 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1939 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4695 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2444 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn