Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ năm , 14/01/2010 - 11:07:23 AM

Viện Sinh học Nông nghiệp

            Phân công nhiệm vụ, mảng công việc đối với cán bộ, viên chức của Viện Sinh học Nông nghiệp như sau:

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

01

PGS.TS Nguyễn Thị Lý Anh 

- Viện trưởng

- ĐTNR:043.8563548

- ĐTDĐ: 0912.496.747

-Email: lyanh57@yahoo.com

- Phụ trách công việc chung của Viện.

02

TS.NguyễnThị Phương Thảo

- Phó Viện trưởng

- ĐTNR:043.8276321

- ĐTDĐ: 0912.630.268

Email:ntpthao@hua.edu.vn

- Phụ trách Khoa học Công nghệ của Viện.

03

 

GS.TS Nguyễn Quang Thạch

- Trưởng Phòng CN Sinh học

Chủ tịch

- ĐTNR:043.8276556

- ĐTDĐ: 0913.560.164

-Email: nqthachhau@yahoo.com

- Phụ trách công việc chung của P.CNSH.

04

Đỗ Thị Hương Loan

- Nhân viên hành chính + Kế toán

- ĐTCQ: 043.8276098

- ĐTNR : 042.2123232

- ĐTDĐ: 0936.053.012

- Email: dthloan@hua.edu.vn

- Quản lý con dấu của Viện;

- Làm công tác kế toán của Viện;

- Phân phối báo chí, bản tin;

- Tham gia các ngày kỷ niệm, lễ, hội nghị của Viện;

- Làm công tác giao dịch với Ngân hàng + Kho bạc về tài chính của Viện.

05

Trương Thị Lành

- DDTNR: 03503.715.554

- ĐTDĐ: 0936.407.759

-Email: lanh060281@yahoo.com

- Tham gia thự hiện đề tài.

 

06

Nguyễn Thị Liên

- Kỹ thuật viên

- ĐTNR:043.6761866

- ĐTDĐ: 0973.200.965

 

- Chuẩn bị dụng cụ , pha môi trường nuôi cấy mô;

- Cấy nhân nhanh một số cây hoa: lan, đồng tiền…

- Lưu giữ một số giống lan quý hiếm.

07

Nguyễn Thị Việt

- Kỹ thuật viên

- ĐTNR: 043.6761720

- ĐTDĐ: 01656653326

- Chăm sóc vườn phong lan;

- Nhân giống lan nuôi cấy mô;

- Pha môi trường nuôi cấy mô.

08

Th.S. Hoàng Thị Nga

- Trưởng nhóm Hoa Lan

- ĐTNR: 043.8767367

- ĐTDĐ: 0975.997.899

-Email: hoangngavsh@gmail.com

- Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ;

- Thực hiện một số các chuyên đề;

- Chỉ đạo và thực hiện việc nhân giống cây lan, đồng tiền;

- Phân công công việc cho cán bộ trong nhóm.

09

Th.S. Vũ Ngọc Lan

- ĐTNR: 043.8624221

- ĐTDĐ: 0904.276.868

- Email:

 

- Chủ nhiệm sự án cấp Bộ, đề tài với Hà Nội;

- Tham gia nhóm chế phấm EMINA;

- Tham gia làm thủ tục về giấy tờ văn bản về tài chính của đề tài cấp Bộ và Hà Nội.

10

Nguyễn Thị Sơn

- Kỹ sư

- ĐTNR: 043.9582608

- ĐTDĐ: 0916.600.586

- Thực hiện nhiệm vụ dự án EMINA;

- Tham gia sản xuất chế phẩm, triển khai mô hình;

- Tham gia đề tài Hà Nội, Bộ.

11

Th.S. Nguyễn Văn Mười

- P. Trưởng phòng CN lúa lai

- ĐTNR: 043.6751859

- ĐTDĐ: 0978.679.259

-Email: nvmuoi198@gmail.com

- Triển khai sản xuất tại các đại phương;

- Tham gia thực hiện triển khai Dự án độc lập cấp Nhà nước;

- Tham gia nghiên cứu chọn tạo các dòng bố mẹ lúa lai 2 dòng chất lượng cao.

12

Lê Thị Khải Hoàn

- Kỹ sư Nông học

- ĐTDĐ: 0982.075.288

-Email: khaihoanvsh@mail.com

- Tham gia triển khai sản xuất tại địa phương;

- Nghiên cứu chọn tạo các dòng bố mẹ lúa lai 2 dòng;

- Tham gia chọn siêu nguyên chủng các dòng bố mẹ lúa lai 2 dòng.

13

Nguyễn Trọng Tú

- Kỹ sư Nông học

- ĐTDĐ: 0985.625.668

-Email: tulualai2003@gmail.com

- Triển khai sản xuất tại các địa phương;

- Thực hiện đề tài với trung tâm khuyến nông.

14

Th.S. Vũ Bình Hải

- ĐTCQ: 043.8276260

- ĐTDĐ: 0977.789.339

 

- Nghiên cứu chọn tạo các dòng bố mẹ phục vụ sản xuất hạt lai F1;

- Lai thử, đánh giá các tổ hợp;

- Triển khai sản xuất nhân dòng bố mẹ và hạt lai.

15

Vũ Thị Bích Ngọc

- Kỹ sư Nông học

- ĐTNR: 043.8767381

- ĐTDĐ: 0983.371.089

- Tham gia sản xuất thử tổ hợp lúa lai tại Viện;

- Tham gia đánh giá dòng thuần, tổ hợp lai F1.

16

Vũ Văn Quang

- Kỹ sư Nông học

- ĐTDĐ: 0986.889.571

- Nghiên cứu, chọn tạo các dòng bố mẹ phục vụ sản xuất hạt lai F1;

- Lai thử, đánh giá các tổ hợp lai;

- Triển khai sản xuất nhân dòng bố mẹ và hạt lai.

17

Trần Thị Huyền

- Kỹ sư Nông học

- ĐTDĐ 0986.455.281

- Chọn lọc làm siêu của dòng PGMS- P5S;

- Đánh giá các dòng PGMS;

- Lai thử đánh giá các tổ hợp có dòng mẹ là PGMS;

- Đánh giá các dòng R, TGMS trong vụ mùa;

- Lai cải tạo dòng R.

18

Phùng Danh Huân

- Kỹ sư Nông học

- ĐTDĐ 0983.216.228

- Nghiên cứu, chọn tạo các dòng bố mẹ phục vụ sản xuất hạt lai F;

- Lai thử, đánh giá các tổ hợp lai;

- Hoàn thiện quy trình các tổ hợp lai mới;

- Triển khai sản xuất tại địa phương.

19

Th.S. Phạm Thị Ngọc Yến

- Trưởng phòng CN Lúa lai

- ĐTNR: 043.8768260

- ĐTDĐ: 0913.306.223

- Theo dõi, đánh giá  tập đoàn  các dòng TGMS và R;

- Tham gia thực hiện triển khai các đề tài dự án;

- Đánh giá các tổ hợp lai F1 mới;

- Triển khai lai thử đánh giá sản xuất hạt lai mới;

- Triển khai bố trí các thí nghiệm về sản xuất giống.

20

Trần Thị Minh Ngọc

- Kỹ sư Nông học

- ĐTDĐ: 0984.720.058

- Theo dõi, đánh giá tập đoàn TGMS,R;

- Đặt lai thử , đánh giá F1;

- Lai cải tạo dòng R, TGMS.

21

Lê Văn Thành

- Kỹ sư Nông học

- ĐTDĐ: 0978.858.826

-Email: thanhlevan@gmail.com

- Tham gia chỉ đạo sản xuất dòng mẹ tại địa phương;

- Chỉ đạo sản xuất hạt lai F1 tại địa phương.

Viện Sinh học Nông nghiệp


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1092 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1081 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1649 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1940 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4696 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2445 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn