Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 11/10/2010 - 10:42:31 AM

Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Công nghệ thông tin

Website: http://fita.hua.edu.vn/

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

01

Nguyễn Hữu Tuấn

- Kỹ sư

- ĐTCQ: 0438766701

- ĐTDĐ: 01234788478

- Email: nhtuan@hua.edu.vn

Quản lý, phòng chống và diệt Virus cho hệ thống máy chủ và máy trạm của Trường, cụ thể như sau:

+ Cập nhật các chương trình virus bảo đảm an toàn cho các máy chủ;

+ Xử lý sự cố cho các máy trạm trong hệ thống mạng của trường;

+ Đảm bảo cho hệ thống máy mạng máy tính của trường thông suốt;

+ Kết nối mạng cho các đơn vị có nhu cầu;

+ Hỗ trợ các thành viên trong tổ Quản lý website, Quản lý hệ thống máy chủ;

+ Phối hợp với các đồng nghiệp trong đơn vị xây dựng và phát triển website trường và website một số đơn vị khi có nhu cầu;

+ Giúp đỡ về kỹ thuật sử dụng máy tính cho tất cả cán bộ sử dụng máy tính của các đơn vị trong trường khi cần thiết.

02

Dương Huy Thanh

- Kỹ sư

-     ĐTCQ: 0438766701

-     ĐTDĐ: 01693054045

- Email: dhthanh@hua.edu.vn

+ Cài đặt sửa chữa máy tính các phòng ban đơn vị trong trường;

+ Phối hợp với các đồng nghiệp trong đơn vị xây dựng và phát triển website trường và website một số đơn vị (khi có yêu cầu);

+ Giúp đỡ về kỹ thuật sử dụng máy tính cho tất cả cán bộ sử dụng máy tính của các đơn vị trong trường khi cần thiết.

03

Hà Thị Phương Mai

- Kỹ thuật viên

- ĐTCQ: 0438276346

- ĐTDĐ: 0904570258

- Email: htpmai@hua.edu.vn

- Phụ trách phòng máy của TTTT& THDL;

- Quản lý hệ thống máy móc và thiết bị của Trung tâm;

- Tham gia các công việc theo sự phân công của Trung tâm và của Khoa.

04

Dương Thị Hồng Vân

- Kỹ thuật viên:

- ĐTCQ: 0438276346

- ĐTDĐ 0975650015

- Email: dthvan@hua.edu.vn

- Phụ trách phòng máy của BM;

- Tham gia quản lý điểm thi cho BM;

- Tham gia các công việc theo sự phân công của Bộ môn và của Khoa.

 

05

Hồ Thị Hồng Lan

- Kỹ sư

- ĐTCQ: 0438276346 (131)

- ĐT NR: 0438766338

- Chuẩn bị thực tập các môn học:

- Vật lý, Vật lý đại cương A1, Vật lý đại cương A2, Lý sinh;

- Tham gia hướng dẫn thực tập môn Lý sinh;

- Phụ trách thanh toán KP thực tập hàng năm với phòng Tài chính - Kế toán;

- Quản lý, bảo dưỡng trang thiết bị thực tập của Bộ môn;

- Kiểm kê tài sản của Bộ môn hàng năm;

- Công tác hành chính của Bộ môn;

- Tham gia các hoạt động chuyên môn và đoàn thể của Bộ môn;

- Tham gia các nhiệm vụ khác khi Bộ môn và Khoa giao cho.

06

Đào Trọng Thắng

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 0438276346 (132)

- ĐTNR: 0438767383

- ĐTDĐ: 0902318302

- Quản lý phòng máy tính của BM và các thiết bị khác của Bọ môn;

- Chuẩn bị phòng máy thực hành cho các lớp thực tập và thi trên máy;

- Bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ các thiết bị của Bộ môn: Máy vi tính, máy in, máy chiếu, điều hòa, quạt, đèn…

- Tu tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và nhận thêm trang thiết bị;

- Giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự cho Bộ môn;

- Làm công tác phòng cháy chữa cháy;

- Thực hiện công tác về bảo vệ các ngày lễ tết, hè, các buổi học thứ bảy và tối;

- Làm công tác kiểm kê tài sản, bảo vệ tài sản.;

- Lau chùi, vệ sinh các thiệt bị máy móc, phòng thực tập và khu làm việc của Bộ môn;

- Phụ trách văn thư, văn phòng bộ môn;

- Phụ trách đề thi lưu giữ đề thi và nộp bài thi (điểm thi) cho phòng đào tạo…

07

Thân Thị Huyền

- Kỹ thuật viên

- ĐTCQ: 0436761474

- ĐTNR: 0438769940

 

- Quản lý phòng máy tính của BM và các thiết bị khác của B môn;

- Chuẩn bị phòng máy thực hành cho các lớp thực tập và thi trên máy;

- Bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ các thiết bị của Bộ môn: Máy vi tính, máy in, máy chiếu, điều hòa, quạt, đèn…

- Tu tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và nhận thêm trang thiết bị;

- Giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự cho Bộ môn;

- Làm công tác phòng cháy chữa cháy;

- Thực hiện công tác về bảo vệ các ngày lễ tết, hè, các buổi học thứ bảy và tối;

- Làm công tác kiểm kê tài sản, bảo vệ tài sản;

- Lau chùi, vệ sinh các thiệt bị máy móc, phòng thực tập và khu làm việc của Bộ môn;

- Phụ trách văn thư, văn phòng bộ môn;

- Phụ trách đề thi lưu giữ đề thi và nộp bài thi (điểm thi) cho phòng đào tạo…

08

Đặng Thị Thanh Bình

- Chuyên viên

-     ĐTCQ: 04. 38276346 số lẻ 348

-     ĐTNR: 04. 66547100

-     ĐTDĐ: 0982647100

-     Email: dttbinh@hua.edu.vn

 

- Xử lý các công việc hành chính-tổ chức gồm : nhận văn bản, phân loại, lưu trữ, in sao chuyển cho người chịu trách nhiệm giải quyết;

- Xây dựng, soạn thảo văn bản theo yêu cầu của lãnh đạo Khoa, gửi văn bản, xin chữ ký cấp trường, lưu văn bản;

- Quản lý lịch công tác, theo dõi nhắc nhở tiến độ thực hiện công việc hàng ngày, hàng tuần;

- Quản lý, sử dụng dấu của Khoa và lãnh đạo Khoa;

- Thu học phí của các lớp đào tạo theo niên chế thuộc Khoa quản lý;

- Chuẩn bị cho các cuộc họp Hội đồng Khoa học giáo dục, công tác lễ tân;

- Quản lý hệ thống tư liệu Khoa;

- Quản lý vật tư thiết bị trong toàn Khoa;

- Quản lý Phòng thực nghiệm phần mềm và phát triển khoa học.

Phòng Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1091 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1081 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1649 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1939 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4696 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2444 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn