Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 11/10/2010 - 10:45:44 AM

Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Cơ - Điện

Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Cơ - Điện

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

01

Nguyễn Đình Thi

- Kỹ sư

- ĐTNR:

- ĐTDĐ:

- Email:

 

- Hướng dẫn sinh viên thực tập thí nghiệm;

- Tổ chức sử dụng, bảo quản thiết bị trong phòng thí nghiệm;

- Quản lý hệ thống máy tính của Bộ môn, phần mềm máy tính phục vụ thí nghiệm;

- Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn thực tập tốt nghiệp.

02

Hoàng Thị Thanh Xuân

- Kỹ sư

- ĐTNR:

- ĐTDĐ:

- Email:

 

- Quản lý Phòng thí nghiệm;

- Hướng dẫn thực tập môn học “Cấu tạo ôtô, máy kéo”;

- Tham gia chuẩn bị các bài thí nghiệm về động cơ và về ô tô, máy kéo.

03

Lê Văn Dũng

- Kỹ sư

- ĐTNR:

- ĐTDĐ:

- Email:

 

- Hướng dẫn sinh viên thực hành Học phần “Máy canh tác I” và Học phần “Cơ khí hoá Nông nghiệp”;

- Tham gia xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và NCKH của Bộ môn;

- Các công việc khác do Bộ môn và Khoa giao.

04

Nông Văn Nam

- Kỹ thuật viên

- ĐTNR:

- ĐTDĐ:

- Email:

 

-  Dạy thực hành lái máy kéo;

- Sửa chữa máy móc, thiết bị liên quan đến thực tập;

-  Phụ trách các phòng thực hành máy kéo.

05

Đỗ Hữu Duật

- Kỹ thuật viên

- ĐTNR:

- ĐTDĐ:

- Email:

 

- Tham gia hướng dẫn thí nghiệm cùng giảng viên;

-  Hướng dẫn thực tập trạm mạng;

- Thực hiện các công việc khác do Bộ môn và Khoa giao.

06

Nguyễn Thị Thuý Hằng

- Kỹ thuật viên

Bộ môn Công nghệ cơ khí

- ĐTDĐ: 0985281633

- ĐTNR: 0434855547

- Email: ntthang@hua.edu,vn

- Tham gia hướng dẫn thực tập kỹ thuật tại phòng thí nghiệm;

- Quản lý phòng thí nghiệm của bộ môn;

- Các công việc khác do bộ môn giao.

 

07

Bùi Quốc Huy

- Kỹ thuật viên

- ĐTNR:

- ĐTDĐ:

- Email:

 

- Quản lý phòng thí nghiệm do Bộ môn phụ trách;

- Chuẩn bị thiết bị vật tư phục vụ thí nghiệm;

- Phụ giúp giảng viên hướng dẫn thực hành;

- Thực hiện các công việc khác do Bộ môn và Khoa giao.

08

Trần Thị Thuý An

- Kỹ thuật viên

- Tổ văn phòng

- ĐTNR: 0438784508

- ĐTDĐ: 0912672567

- Email: tttan@hua.edu.vn

 

 

- Quản lý thư viện của Khoa, lập và triển khai kế hoạch hoạt động của thư viện đảm bảo phục vụ tốt cán bộ và sinh viên trong Khoa;

- Quản trị và thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Khoa;

- Quản lý phòng máy tính và mạng điện tử của Khoa. Sắp xếp kế hoạch sử dụng phòng máy tính phục vụ thực hành. Hỗ trợ xử lý các sự cố phần mềm trong phòng máy tính;

- Theo dõi, lập kế hoạch mua sắm, kiểm kê các tài sản chung của Văn phòng;

-  Hỗ trợ công việc của Văn phòng Khoa;

- Tham gia công việc chung theo yêu cầu của Khoa và Trường.

09

Bùi Thị Lan Hương

- Cán sự

- ĐTNR:

- ĐTDĐ:

- Email:

 

-  Quản lý con dấu  Khoa;

- Tiếp nhận công văn đi, đến trình Ban Chủ nhiệm Khoa và gửi các cá nhân, bộ phận có liên quan;

- Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của Ban Chủ nhiệm Khoa, gửi văn bản, xin chữ ký cấp Trường;

- Trực văn phòng Khoa và giải quyết các công việc liên quan;

- Quản lý công việc sao các văn bản hành chính và các loại tài liệu khác khi có yêu cầu;

- Tiếp nhận các thông tin, thắc mắc của giáo viên, sinh viên trình Ban Chủ nhiệm Khoa giải quyết;

- Thu học phí của các lớp đào tạo theo niên chế do Khoa quản lý;

- Chuẩn bị phòng họp, phòng hội thảo và tiếp khách;

- Hỗ trợ công việc trong phòng máy tính và thư viện Khoa;

- Tham gia công việc chung theo yêu cầu của Khoa và Trường.

10

 

 

 

Vũ Thị Mai

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTNR: 0438766088

- ĐTDĐ: 0983157756

- Email: vtmail@hua.edu.vn

 

- Quản lý Phòng thực tập sửa chữa;

- Phụ cho thực tập môn sử dụng điện;

- Trực phòng đọc tài liệu;

- Các công tác khác do Bộ môn và Khoa giao.


11

Hoàng Phi Hùng

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTNR: 0436761667

- Email: hphung@hua.edu.vn

 

- Làm vệ sinh khu vực ngoài nhà làm việc của Khoa;

- Chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên của Khoa;

- Các công việc khác do Khoa giao.

Phòng Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1092 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1081 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1649 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1940 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4696 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2445 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn