Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 11/10/2010 - 11:06:29 AM

Viện Nghiên cứu Lúa

Bản mô tả công việc của cán bộ, viên chức Viện Nghiên cứu Lúa

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

01

PGS. TS. Vũ Văn Liết

- Giám đốc

- ĐTCQ: 04.36761279/107

- ĐTDĐ: 0912006399

- Email: vvliet@hua.edu.vn

- Phụ trách chung, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, chủ tài khoản 1.

02

TS.GV. Trần Văn Quang

- Phó Giám đốc

- ĐTCQ: 04.36761279/107

- ĐTDĐ: 0983495716

- Email: tvquang@hua.edu.vn

-   Phụ trách khoa học, kế hoạch, tài chính, chủ tài khoản 2.

03

Vũ Hồng Quảng

- Phó giám đốc

- Nghiên cứu viên

- ĐTCQ: 04 36761279/201

- ĐTDĐ: 0912 881 531

- Email:quangvh@vietlai.com.vn

- Phó giám đốc phụ trách sản xuất, kinh doanh, hành chính.

04

Đào Thị Báu

Kế toán viên

- ĐTCQ: 04 36761279/205

- ĐTNR: 04.36760080

- Phụ trách công việc lập sổ sách, chứng từ và theo dõi thu chi của đơn vị.

05

Th.S. Nguyễn Thị Lệ

- Nghiên cứu viên

- ĐTCQ: 04 36761279/202

- ĐTNR: 04.38769006

- ĐTDĐ: 098 727 11 55

- Email:   lent@vietlai.com.vn

- Tham gia chỉ đạo sản xuất lúa lai, lúa thuần;

- Tham gia nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng mới;

- Tham gia vào các đề tài, dự án của Viện;

- Phối hợp chỉ đạo sản xuất hạt lai F1 với địa phương.

06

Phạm Mỹ Linh

- Nhân viên hành chính

- ĐTCQ: 04 36761279

- ĐTNR: 04 36761251

- ĐTDĐ: 0904004575

- Email:  linhpm@vietlai.com.vn

- Quản lý xuất, nhập hàng hoá của Viện;

- Quản lý tài sản, máy móc trang thiết bị của Viện;

- Mua, bán và cung cấp các loại vật tư nông nghiệp.

07

Th.S. Nguyễn Thị Thu

- Nghiên cứu viên

- ĐTCQ: 04 36761279

- ĐTDĐ: 0987815571

- Email:thunt@vietlai.com.vn

- Chỉ đạo kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 tại các địa phương;

- Tham gia các chương trình, đề tài, dự án của Viện.

08

Nguyễn Thị Huế

- Nghiên cứu viên

- ĐTCQ: 04.36761279/202

- ĐTDĐ: 0988278967

- Email: huent@vietlai.com.vn

- Chỉ đạo kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 tại các địa phương;

- Tham gia các chương trình, đề tài, dự án của Viện;

- Phụ trách mảng thị trường.

09

Nguyễn Thị Hảo

- Nghiên cứu viên

- ĐTCQ: 04.36761279/202

- ĐTDĐ: 0936992681

- Email: haont@vietlai.com.vn

- Chỉ đạo kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 tại các địa phương;

- Tham gia các chương trình, đề tài, dự án của Viện;

- Thư ký đề tài của Phòng ƯD&CGCN.

10

Đàm Văn Hưng

- Nghiên cứu viên

- ĐTCQ: 04 36761279/202

- ĐTDĐ: 0973888596

- Email:hungdv@vietlai.com.vn

- Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới;

- Tham gia các chương trình, đề tài, dự án của Viện.

11

Th.S. Vũ Thị Bích Hạnh

- Trưởng phòng NC cây trồng cạn

- ĐTCQ: 04.38760190

- ĐTNR: 04.36761846

- ĐTDĐ: 0983432495

- Email: vtbhanh@hua.edu.vn

- Trực tiếp thực hiện nghiên cứu, viết báo cáo tổng kết;

- Quản lý mọi hoạt động của nhóm nghiên cứu ngô;

- Chịu trách nhiệm về tài chính của phòng: xem xét chi tiêu, lập hồ sơ chứng từ, thanh quyết toán, thanh toán lương, phụ cấp…

12

Phan Đức Thịnh

- Nghiên cứu viên

- ĐTCQ: 04 38760190

- ĐTDĐ: 0985170065

- Email: pdthinh@hua.edu.vn

- Nghiên cứu và quản lý các thí nghiệm, nghiên cứu được phân công;

- Đảm bảo các thí nghiệm có kết quả tốt và báo cáo cung cấp thông tin thí nghiệm;

- Chịu trách nhiệm về mua sắm vật tư, trang thiết bị, vật liệu cho phòng.

13

Nguyễn Văn Hà

- Nghiên cứu viên

- ĐTCQ: 04 38760190

- ĐTDĐ: 0982150984

- Email: nvha@hua.edu.vn

- Trực tiếp tham gia nghiên cứu và quản lý các thí nghiệm;

- Chịu trách nhiệm thủ tục hành chính, quản lý và chấm công lao động của các nhân viên phòng và lao động làm thuê.

14

Trần Thị Thanh Hà

- Nghiên cứu viên

- ĐTCQ: 04 38760190

- ĐTDĐ: 0904732211

- Email: tttha@hua.edu.vn

- Nghiên cứu và quản lý các thí nghiệm.

 

15

Phạm Văn Tuân

- Nghiên cứu viên

- ĐTCQ: 04 38760190

- ĐTDĐ: 0987.520.880

- Nghiên cứu và quản lý các thí nghiệm.

16

Đỗ Thị Thi

- Kế toán trưởng

- ĐTCQ: 04.36761279/103

- ĐTNR: 04.36782117

- ĐTDĐ: 0978 820 078

- Email: thidt@vietlai.com.vn

- Phụ trách công tác kế toán, theo dõi thu chi, thanh quyết toán tài chính.

 

17

Đàm Ngọc Hiên

- Lái xe, cơ khí

- ĐTCQ: 04.36761279/103

- ĐTNR: 04.36782117

 

- Chịu trách nhiệm Lái xe của cơ quan, quản lý và vận hành các công việc: cơ khí, điện, kho xưởng và máy móc trang thiết bị của Viện.

 

18

Nhâm Xuân Tùng

- Nghiên cứu viên

 Trưởng phòng ƯD & CGCN

- ĐTCQ: 04 36761279/202

- ĐTDĐ: 0917887184

- Email: tungnx@vietlai.com.vn

- Chỉ đạo xản xuất hạt giống tại các địa phương;

- Tham gia chọn tạo giống;

- Tham gia các đề tài, dự án của Viện.

 

19

Th.S. Nguyễn Thanh Tùng

 

- Ngiên cứu, chọn tạo các giống lúa mới;

- Quản lý các đề tài của học viên, sinh viên thực tập tại Viện;

- Hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai F1 của các tổ hợp lai mới;

- Duy trì hạt siêu nguyên chủng của các dòng bố, mẹ.

20

Đào Thị Hải Yến

- Trưởng phòng HC - TH

 - ĐTCQ: 04 36761279/103

 - ĐTDĐ: 0125 299 6923

 - Email:  yendth@vietlai.com.vn

- Phụ trách chung công tác hành chính, văn thư, thủ kho, thủ quỹ.

Phòng Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1090 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1080 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1648 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1939 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4695 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2444 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn