Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 26/9/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ sáu , 25/11/2016 - 11:47:04 AM

Ban Khoa học và Công nghệ

            Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc Học viện giao, Ban Khoa học và Công nghệ phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, viên chức của Ban phụ trách các mảng công việc sau:

 

TT

Họ tên

Nhiệm vụ

1

 

TS. Lê Huỳnh Thanh Phương

Trưởng ban

 

E-mail:
lhtphuong@vnua.edu.vn

ĐT: 04 38276439

 - Phụ trách chung,công tác tổ chức

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN và báo cáo tổng kết

 - Theo dõi, tổng hợp khen thưởng khoa học công nghệ

Trực tiếp theo dõi các đề tài cấp Nhà nước; các chương trình và hoạt động NCKH khoa Thú y

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGĐ phân công

2

 

TS. Trần Hiệp

Phó trưởng ban

Email:
tranhiep@vnua.edu.vn

ĐT: 62 617 532

 - Phụ trách chuyển giao công nghệ, đề tài cấp Tỉnh, chương trình khuyến nông và Sở hữu trí tuệ

  - Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban

 - Phụ trách, theo dõi các mảng hoạt động KHCN của khoa Chăn nuôi, Thủy sản (theo dõi về nội dung, tiến độ, viết báo cáo và cập nhật vào phần mềm theo đúng hạn)

Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban

3

 

TS. Trần Thị Lan Hương

Phó trưởng ban

 Email: 
ttlhuong.cntp@vnua.edu.vn

ĐT: 62 617 532

  

 - Phụ trách các cấp BNN; đề tài/dự án hợp tác Quốc tế

- Phụ trách, theo dõi các mảng hoạt động KHCN của 2 khoa: Công nghệ thực phẩm và Nông học  (theo dõi về nội dung, tiến độ, viết báo cáo và cập nhật vào phần mềm theo đúng hạn)

- Tổng hợp tin , viết bài

 - Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban

4

 

ThS. Trần Duy Tùng

Chuyên viên

Email: 
tdtung@vnua.edu.vn

   ĐT: 62 617 550

   - Theo dõi và phụ trách đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ ,..và các mảng liên quan

 - Quản lí  trang Web của Ban

- Tổng hợp báo cáo thống kê, phụ trách về phần mềm, CNTT,…

 - Phụ trách, theo dõi các mảng hoạt động KHCN của 2 khoa: Kinh tế, Kế toán (theo dõi về nội dung, tiến độ, viết báo cáo và cập nhật vào phần mềm theo đúng hạn)

- Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban

5

 

ThS. Vũ Thị Xuân Bình

Chuyên viên

E-mail: 
vtbinh@vnua.edu.vn

ĐT: 62 617 751

  - Phụ trách hoạt động NCKH liên quan đến sinh  viên ,theo dõi đề tài cấp Học viện

- Phụ trách, theo dõi các mảng hoạt động KHCN của 2 khoa: Cơ điện và Sư phạm ngoại ngữ  (theo dõi về nội dung, tiến độ, viết báo cáo và cập nhật vào phần mềm theo đúng hạn)

 - Phụ trách công tác tài chính liên quan đến các hoạt động khoa học và công nghệ

- Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban

6

 

TS. Hoàng Đăng Dũng

Chuyên viên

E-mail: 
hddung@vnua.edu.vn

ĐT: 62 617 751

 

- Phụ trách chuyển giao công nghệ, đề tài cấp Tỉnh, chương trình khuyến nông và SHTT

 - Phụ trách, theo dõi các mảng hoạt động KHCN của các Viện, trung tâm, công ty (theo dõi về nội dung, tiến độ, viết báo cáo và cập nhật vào phần mềm theo đúng hạn)

- Tổng hợp và viết báo cáo  

- Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban

7

 

CN. Nguyễn Thu Trang

Chuyên viên

 E-mail: 
nttrang.khcn@vnua.edu.vn

    ĐT: 62 617 550

 - Phụ trách cập nhật và quản lý  cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ 

- Tổng hợp, lấy tin viết báo liên quan về hoạt động KHCN, tin KHCN,…

- Tính giờ nghiên cứu khoa học

- Phụ trách, theo dõi các mảng hoạt động KHCN của khoa:,CNTT, LLCTXH, (theo dõi về nội dung, tiến độ, viết báo cáo và cập nhật vào phần mềm theo đúng hạn)

- Văn thư của Ban

 - Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban

8

 

ThS. Chu Thị Quỳnh Chi

  ĐT: 62 617 751

Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến quản lý các đề tài.

 

- Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban

9

 

CN. Nguyễn Thị Ngọc Hân

 ĐT: 62 617

Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến đề tài và cơ sở dữ liệu, chợ công nghệ;

- Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban

 

 Nguồn: http://qlkh.vnua.edu.vn:86/?modul=article&lg=1&list=190

 

Ban Khoa học và Công nghệ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Ban Quản lý đào tạo (16/10/2014)
 • Trung tâm Dịch vụ Trường học (11/10/2010)
 • Trung tâm Thể thao - Văn hóa (11/10/2010)
 • Trung tâm Thông tin - Thư viện (09/12/2010)
 • Phòng Tài chính - Kế toán (29/08/2010)
 • Ban Tổ chức cán bộ (17/05/2018)
 • Ban Thanh tra Giáo dục Trường (29/08/2010)
 • Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên (29/08/2010)
 • Văn phòng Học viện (29/08/2016)
 • Ban Hợp tác quốc tế (29/08/2016)
 • Phòng Quản trị - Thiết bị (29/08/2010)
 • Trạm Y tế (29/08/2010)
 • Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (29/08/2010)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (434 lượt)

  Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1072 lượt)

  Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1070 lượt)

  Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1611 lượt)

  Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1933 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4686 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2430 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3467 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4500 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3005 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn