Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 26/9/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 11/10/2010 - 11:01:17 AM

Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Tài nguyên và Môi trường

Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Tài nguyên và Môi trường

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

01

Nguyễn Thị Kim Khánh

- Chuyên viên

- ĐTCQ: 04.38765588

- ĐTNR: 04.38767434

- E-mail: ntkkhanh@hua.edu.vn

- Phụ trách chung về toàn bộ hoạt động của văn phòng khoa. Điều phối phân công kiểm tra đôn đốc các nhân viên văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;

- Tiếp nhận và chuyển phát thư báo, tài liệu của khoa, chuyển phát ghi sổ theo dõi và lưu trữ tất cả các công văn giấy tờ đến và đi của khoa và chuyển cho người có trách nhiệm giải quyết;

- Hàng ngày liên lạc với các Bộ môn để chuyển các Thông báo của Ban chủ nhiệm khoa tới bộ môn và cá nhân trong khoa;

- Tiếp nhận các đơn từ, đề nghị của sinh viên, kiểm tra chuyển cho Ban chủ nhiệm khoa và các trợ lý giải quyết và trả lại kết quả cho sinh viên;

- Giúp Ban chủ nhiệm khoa tổ chức các cuộc họp và nghi lễ do Ban chủ nhiệm khoa chủ trì;

- Giúp cho Trưởng Khoa quản lý các nguồn kinh phí có liên quan đến các hoạt động mà Khoa phụ trách. Thanh quyết toán với phòng Tài vụ về các khoản kinh phí đào tạo của khoa;

- Quản lý việc thu, nộp học phí, tiền lao động  cho sinh viên hệ chính quy và Hệ tại chức trong trường.).

02

Phạm Bích Tuấn

- Kỹ sư

- ĐTCQ: 04.38765588

- ĐTDĐ: 0913025396

- E-mail: pbtuan@hua.edu.vn

- Quản lý phòng máy vi tính, bảo trì bảo dưỡng, cài đặt phần mềm chuyên ngành;

- Quản lý phòng máy Trắc địa, tham gia cùng các thầy trong bộ môn Trắc địa – bản đồ và GIS thực hành môn học Trắc địa;

- Quản lý phòng máy trung tâm của khoa, phụ trách in bản đồ, bản thảo, biên tập số hóa bản đồ phục vụ cho việc NCKH và các dự án chuyển giao công nghệ.

03

Nguyễn Thị Lịch              

- Chuyên viên

- ĐTCQ: 04.38765588

- ĐTNR: 04.37170124

- ĐTDĐ: 01696243396

- E-mail: ntlich@hua.edu.vn

- Quản lý thư viện của Khoa, lập và triển khai kế hoạch hoạt động của thư viện, đảm bảo phục vụ tốt cán bộ và sinh viên khai thác sử dụng thư viện có hiệu quả cao;

- Hàng tháng lập danh sách cán bộ được hưởng lương Trường;

- Quản trị và thường xuyên cập nhật thông tin trên Website của Khoa và chuyển tin lên Website của Trường;

- Thu học phí của sinh viên các lớp đào tạo theo hình thức niên chế do Khoa quản lý;

- Trợ giúp BCN Khoa và các trợ lý trong việc quản lý sinh viên;

- Soạn thảo văn bản, tập hợp tài liệu theo yêu cầu của BCN Khoa;

- Nhận thông tin từ Trường, BCN Khoa, các trợ lý, các bộ môn/bộ phận trong Khoa để giúp trợ lý tổ chức hình thành lịch công tác tuần/tháng của Khoa và đăng ký vào lịch công tác của Trường;

- Thực hiện các công việc của Khoa khi BCN Khoa yêu cầu;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Khoa và Trường khi có thành phần tham dự;

- Tham gia các công việc chung theo yêu cầu của Khoa và Trường.

04

Ngô Xuân Bắc

- Nhân viên kỹ thuật

- Bộ môn Hóa học

- ĐT: 043.8767434

- Chuẩn bị dụng cụ, pha chế hóa chất cho khoảng 200 nhóm sinh viên chính quy và tại chức, cao đẳng, cao học tại trường thực tập các môn: Hóa Đại cương Vô cơ, hóa Hữu cơ, hóa Phân tích, (Hóa học môi trường, thực tập môn Hóa học cho ngành  môi trường), Hóa học cho ngành Công nghệ sinh học, hoá Thực Phẩm cho sinh viên khoa công nghệ thực phẩm . Thực tập các môn Hóa cho lớp Cây trồng tiến tiến các khóa. Ngoài ra còn chuẩn bị dụng cụ hóa chất cho các lớp Tại chức, Liên thông ở địa phương thực tập các môn về hóa học;

- Quản lý hóa chất dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh, lau chùi, bảo dưỡng máy móc của 7 phòng thí nghiệm, 1 phòng pha chế hóa chất, 2 phòng máy, 2 phòng kho để hóa chất dung cụ thí nghiệm;

- Chuẩn bị dụng cụ hoá chất cho cán bộ và sinh viên nghiên cứu khoa học;

- Tham gia gia các công tác khác do khoa và bộ môn giao như: Phụ trách nhóm thí nghiệm,  đánh máy tài liệu thực tập, đề thi….

05

Nguyễn VănThắng

- Nhân viên kỹ thuật

- Bộ môn Hóa học

- ĐTCQ: 0438742510

- ĐTDĐ: 0979348100

- Chuẩn bị dụng cụ, pha chế hóa chất cho 200 nhóm sinh viên chính quy và tại chức, cao đẳng, cao học tại trường thực tập các môn: Hóa Đại cương Vô cơ, hóa Hữu cơ, hóa Phân tích, (Hóa học môi trường, thực tập môn Hóa học cho ngành  môi trường), Hóa học cho ngành Công nghệ sinh học, hoá Thực phẩm cho sinh viên khoa công nghệ thực phẩm. Thực tập các môn Hóa cho lớp Cây trồng tiến tiến các khóa. Ngoài ra còn chuẩn bị dụng cụ hóa chất cho các lớp Tại chức, Liên thông ở địa phương thực tập các môn về hóa học;

- Quản lý hóa chất dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh, lau chùi, bảo dưỡng máy móc của 7 phòng thí nghiệm, 1 phòng pha chế hóa chất, 2 phòng máy, 2 phòng kho để hóa chất dung cụ thí nghiệm;

- Chuẩn bị dụng cụ hoá chất cho cán bộ và sinh viên nghiên cứu khoa học;

- Tham gia các công tác khác do khoa và bộ môn giao như: đánh máy tài liệu thực tập, đề thi….

06

 Phùng Thị Vinh

- Kỹ thuật viên

- Bộ môn Hóa học

- ĐTDĐ: 0973766919

- Chuẩn bị dụng cụ, pha chế hóa chất cho 200 nhóm sinh viên chính quy và tại chức, cao đẳng, cao học tại trường thực tập các môn: Hóa Đại cương Vô cơ, hóa Hữu cơ, hóa Phân tích, (Hóa học môi trường, thực tập môn Hóa học cho ngành  môi trường), Hóa học cho ngành Công nghệ sinh học, ho¸ Thực Phẩm cho sinh viên khoa công nghệ thực phẩm. Thực tập các môn Hóa cho lớp Cây trồng tiến tiến các khóa. Ngoài ra còn chuẩn bị dụng cụ hóa chất cho các lớp Tại chức, Liên thông ở địa phương thực tập các môn về hóa học;

- Quản lý hóa chất dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh, lau chùi, bảo dưỡng máy móc của 7 phòng thí nghiệm, 1 phòng pha chế hóa chất, 2 phòng máy, 2 phòng kho để hóa chất dung cụ thí nghiệm;

- Chuẩn bị dụng cụ hoá chất cho cán bộ và sinh viên nghiên cứu khoa học;

- Tham gia các công tác khác do khoa và bộ môn giao như: đánh máy tài liệu thực tập, đề thi….

- Đang theo ngoài giờ lớp liên thông đại học của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

07

Phạm Trung Đức

- Kỹ thuật viên

- Bộ môn Hóa học

- ĐTDĐ: 0986384985

- Chuẩn bị dụng cụ, pha chế hóa chất cho 200 nhóm sinh viên chính quy và tại chức, cao đẳng, cao học tại trường thực tập các môn: Hóa Đại cương Vô cơ, hóa Hữu cơ, hóa Phân tích, (Hóa học môi trường, thực tập môn Hóa học cho ngành  môi trường), Hóa học cho ngành Công nghệ sinh học, hoá Thực Phẩm cho sinh viên khoa công nghệ thực phẩm. Thực tập các môn Hóa cho lớp Cây trồng tiến tiến các khóa. Ngoài ra còn chuẩn bị dụng cụ hóa chất cho các lớp Tại chức, Liên thông ở địa phương thực tập các môn về hóa học;

- Quản lý hóa chất dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh, lau chùi, bảo dưỡng máy móc của 7 phòng thí nghiệm, 1 phòng pha chế hóa chất, 2 phòng máy, 2 phòng kho để hóa chất dung cụ thí nghiệm;

- Tham gia các công tác khác do khoa và bộ môn giao như: đánh máy tài liệu thực tập, đề thi….

- Đang theo ngoài giờ lớp liên thông đại học của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

08

Nguyễn Văn Hiền

- Nhân viên kỹ thuật

- Bộ môn Nông hóa

- ĐTNR: 36763286

- ĐTDĐ: 0974626473

- Quản lý khu thí nghiệm đồng ruộng thuộc bộ môn Nông hóa (diện tích 6000m2);

- Trồng tập đoàn cây phân xanh (với diện tích 300m2);

- Giữ kho hóa chất của bộ môn, cấp phát cho thực tập phân tích vào chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần;

- Giúp sinh viên thực tập tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học làm thí nghiệm trên đồng ruộng;

- Tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban bộ môn cũng như các buổi họp của Khoa và Trường (nếu có trong thành phần);

- Tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ, thể thao do Công đoàn khoa phát động.

09

Võ Thị Ngọc Bích

- Kỹ sư

- Bộ môn Nông hóa

- ĐTNR: 0438768072

- ĐTDĐ: 01696762818

- Email:vtnbich@hua.edu.vn

- Quản lý phòng thiết bị;

- Chuẩn bị thực tập cho các lớp ngoài ngành (BVTV, CT, SPNN, SH...);

- Chuẩn bị thực tập cho lớp chuyên ngành;

- Lập kế hoạch sửa chữa thiết bị phòng thực tập;

- Tham gia các công việc theo sự phân công của bộ môn, khoa.

10

Nguyễn Thị Khánh

- Kỹ thuật viên

- Bộ môn Công nghệ môi trường

- ĐTNR: 0438767425

- ĐTDĐ 0932331970

- Pha chế hóa chất cho SV làm thực tập các môn học nghành môi trường;

- Quản lý nhóm sv làm NCKH;

- Quản lý PTN, trang thiết bị, dụng cụ hóa chất;

- Quản lý khu thí nghiệm;

- Tham gia các hoạt động của nhà Trường, Khoa, Bộ môn;

- Hoàn thành tốt nhưng công việc do Bộ môn giao cho: Trực Bộ môn, công văn giấy tờ, kinh phí thực tập…

- Tổ trưởng tổ công đoàn bộ môn.

11

Nguyễn Khắc Năng

- Kỹ sư thực hành

- Bộ môn:Trắc địa Bản đồ và Thông tin địa lý

  - ĐTDĐ: 0977.341.550

  - Email:Nguyen.khac.nang@gmail.com

 

 - Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị nhỏ của Bộ môn;

 - Chuẩn bị các điều kiện cho bài thực hành Trắc địa;

 - Hướng dẫn thực hành Trắc địa cho một số nhóm.

 -Trực bộ môn và tham gia các công việc của Bộ môn;

 - Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Khoa và Trường khi có thành phần tham dự;

 - Tham gia các phong trào chung của Khoa và Trường khi có yêu cầu.

12

Vũ Thị Xuân Hương

- Kỹ sư thực hành

- Bộ môn Vi sinh vật

- ĐTCQ: 04.62922975

- ĐTDĐ: 01688683295

- E-mail: vtxhuong@hua.edu.vn

-           - Quản lý phòng thí nghiệm, thực hành Ứng dụng công nghệ vi sinh. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm, thực hành môn Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp và Công nghệ sinh học xử lý môi trường. Đảm bảo an toàn và vệ sinh cơ sở vật chất được trang bị tại phòng thực hành Ứng dụng công nghệ vi sinh;

-           -  Quản lý khu thí nghiệm đồng ruộng và khu nhà lưới của bộ môn Vi sinh vật;

- Triển khai, phục vụ các nhu cầu thí nghiệm, thực hành đồng ruộng theo yêu cầu của bộ môn, khoa, trường;

- Đề xuất các biện pháp quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ (nếu có) trang thiết bị và tài sản tại các các phòng thí nghiệm, thực hành Ứng dụng công nghệ vi sinh;

- Tham gia quản lý, giúp đỡ SV thực tập tốt nghiệp và sinh viên các nhóm nghiên cứu của bộ môn theo sự phân công của Bộ môn;

-  Tham gia quản lý bộ đề thi đáp án, lưu giữ điểm thi và bài thi các môn học bộ môn giảng dạy;

- Tham gia hướng dẫn thực hành các môn học của bộ môn theo sự phân công của Bộ môn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và yêu cầu của bộ môn, khoa và trường.

13

Lê Thị Hồng Xuân

- Kỹ thuật viên

- Bộ môn Vi sinh vật

- ĐTCQ: 04.62922975

- ĐTNR: 04.37170124

- E-mail: lthxuan@hua.edu.vn

 - Quản lý  phòng thí nghiệm Vi sinh vật đại cương và Sinh học đất;

 - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác thực hành môn học Vi sinh vật đại cương và Sinh học đất;

 - Đề xuất kế hoạch mua sắm, sử dụng dụng cụ và thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành;

 - Đề xuất các biện pháp quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị và tài sản tại phòng thí nghiệm Vi sinh vật đại cương và Sinh học đất;

 -  Phục vụ các nhu cầu thí nghiệm, thực hành của CBVC khác trong Trường khi có sự đồng ý của Khoa và Bộ môn;

- Giữ giống vi sinh vật phục vụ nghiên cứu và học tập;

- Thanh quyết toán kinh phí đào tạo của bộ môn;

-           - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và yêu cầu của bộ môn, khoa và trường.

14

Trần Thị Lệ Hà

- Nghiên cứu viên

- Bộ môn Khoa học Đất

- ĐTCQ: 043.8767169

- ĐTDĐ: 0988450093

- Email: ttlha@hua.edu.vn

- Nghiên cứu về hoá học đất, môi trường đất, nước, không khí;

- Nghiên cứu về tồn dư kim loại nặng trong đất;

- Nghiên cứu về khí thải nhà kính;

- Vận hành máy móc, thiết bị thuộc phòng Thí nghiệm trung tâm của Khoa;

- Quản lý việc sử dụng máy GC, máy quảng kế ngọn lửa, máy so màu, máy đo pF và các máy móc khác của phòng;

- Hướng dẫn học viên cao học và sinh viên sử dụng máy móc trong phòng Thí nghiệm;

- Giới thiệu máy và phòng Thí nghiệm khi có đoàn tham quan của Trường, Khoa tới thăm;

- Dạy thực tập khi có yêu cầu;

- Giữ kho và phát hoá chất theo nhu cầu;

- Tham gia các đề tài cấp Bộ, cấp trường, tham gia hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cùng các thành viên của Bộ môn;

- Tham gia họp giao ban đầu tuần ở Bộ môn và các cuộc họp khác của Khoa, Trường khi có thành phần tham dự;

- Dịch Anh-Việt khi có yêu cầu của Khoa, Bộ môn;

 - Tham gia phân tích đất, nước, thực vật cùng các thành viên của phòng Thí nghiệm.

15

Nguyễn Thị Luyện

- Kỹ sư trồng trọt

- Bộ môn Khoa học Đất

- ĐTCQ: 043 876 9272

- ĐTDĐ: 0974725445

- Nghiên cứu khí thải nhà kính;

- Nghiên cứu về tồn dư kim loại nặng trong đất;

- Quản lí ruộng thí nghiệm của bộ môn;

- Phục vụ các thí nghiệm của bộ môn và sinh viên ngoài đồng ruộng;

- Tham gia các đề tài cấp trường, cấp bộ, cấp nhà nước;

- Tham gia xử lí mẫu phân tích của phòng thí nghiệm;

- Tham gia họp giao ban đầu tuần của bộ môn và các cuộc họp khác của khoa khi có thành phần tham dự;

- Làm các nhiệm vụ của bộ môn giao cho, phù hợp với năng lực;

- Tham gia công tác công đoàn (tổ trưởng công đoàn bộ môn).

16

Nguyễn Đức Hùng

- Kỹ sư

- Bộ môn Khoa Học Đất

- ĐTCQ: 043.8767169

- ĐTDĐ: 0987169228

- Email: hungagri@hua.edu.vn

- Vận hành máy móc, thiết bị thuộc phòng Thí nghiệm trung tâm của Khoa ;

- Chuẩn bị hoá chất, dụng cụ cho các lớp thực tập của bộ môn Khoa học đất;

- Quản lý việc sử dụng, bảo trì máy trong phòng thí nghiệm của Bộ môn và của Khoa;

- Hướng dẫn sinh viên sử dụng máy móc trong phòng Thí nghiệm;

- Phát hoá chất cho sinh viên theo nhu cầu thực tập;

- Tham gia nghiên cứu trong các đề tài cấp Bộ, cấp trường, nghiên cứu khoa học cùng các thành viên của Bộ môn;

 - Tham gia phân tích mẫu cùng các thành viên của phòng Thí nghiệm.

Phòng Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Lý luận Chính trị và Xã hội (11/10/2010)
 • Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Kế toán và QTKD (11/10/2010)
 • Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Giáo dục quốc phòng (11/10/2010)
 • Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Cơ - Điện (11/10/2010)
 • Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Công nghệ thực phẩm (11/10/2010)
 • Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Công nghệ thông tin (11/10/2010)
 • Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ (10/12/2010)
 • Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Kinh tế và PTNT (09/12/2010)
 • Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Công nghệ sinh học (30/11/2010)
 • Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Nông học (26/11/2010)
 • Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Thú y (29/10/2010)
 • Bản mô tả công việc của CB, VC Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản (22/09/2010)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (434 lượt)

  Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1071 lượt)

  Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1069 lượt)

  Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1610 lượt)

  Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1933 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4686 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2430 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3467 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4500 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3005 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn