TRA CỨU SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG ĐẠI HỌC

 
     
TRA CỨU SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐẠI HỌC
Chọn bộ gõ Tiếng Việt:  Tắt  Telex  VNI  VIQR  


Chú ý:

 * Tìm kiếm theo Họ tên:
- bước 1: Trong mục Tra cứu theo: bạn chọn mục Họ tên
- bước 2: Gõ đầy đủ Họ và tên cần tìm vào ô tìm kiếm .
- bước 3: Ấn vào nút Tìm kiếm

* Tìm kiếm theo Mã sinh viên:
- bước 1: Trong mục tra cứu theo: bạn chọn mục Mã sinh viên
- bước 2: Gõ đầy đủ Mã sinh viên cần tìm vào ô tìm kiếm .
- bước 3: Ấn vào nút Tìm kiếm
       


Liên hệ xác minh văn bằng: Ban Quản lý đào tạo - ThS. Nguyễn Anh Tuấn - ĐT: 024-6261-7519;

Email: natuan.qldt@vnua.edu.vn