Trang nhất
Ban điều phối
Giới thiệu
Hoạt động dự án
Mẫu văn bản
Liên hệ
Tìm kiếm
Thông báo tuyển chọn đề tài Nghiên cứu khoa học và Nghiên cứu ứng dụng cho năm 2018
Ngày: 29/08/2017
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Đại học thể chế giữa Học Viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) và các trường đại học khối Pháp ngữ (Bỉ) và dưới sự tài trợ của Tổ chức ARES –CCD, Dự án Việt Bỉ xin thông báo tuyển chọn đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) và Nghiên cứu ứng dụng (NCUD) cho năm 2018 do Dự án Việt Bỉ tài trợ. Tương tự năm 2017, ngoài các đề tài NCKH được tài trợ 20.000 EUR/đề tài được chọn, Dự án Việt Bỉ sẽ đồng thời tuyển chọn các đề tài NCUD với mức tài trợ 10.000 EUR/đề tài được chọn.
Thông báo Tuyển chọn phòng thí nghiệm cho gói tài trợ trang thiết bị 2017
Ngày: 29/08/2017
Trong khuôn khổ của chương trình hợp tác giữa Học Viện Nông nghiệp Việt Nam và Hội đồng liên Đại học khối Pháp ngữ Vương quốc Bỉ giai đoạn 2017-2019, Dự án Việt Bỉ có chủ trương và ngân sách hỗ trợ trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mức đề nghị tối đa là 27.000 EUR cho mỗi gói tài trợ. Mỗi phòng thí nghiệm chỉ đề xuất 01 gói tài trợ. Số lượng gói tài trợ sẽ được xem xét tùy theo ngân sách của Dự án Việt Bỉ.
Thông báo Tuyển chọn đề tài Nghiên cứu khoa học và Nghiên cứu ứng dụng cho năm 2017
Ngày: 27/09/2016
Theo thông báo số 08 /TB-VB ngày 26 tháng 09 của Dự án Việt Bỉ, Dự án Việt Bỉ xin thông báo tuyển chọn đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) và Nghiên cứu ứng dụng (NCUD) cho năm 2017 do Dự án Việt Bỉ tài trợ. Khác với các năm trước, trong năm 2017, ngoài các đề tài NCKH được tài trợ 20.000 EUR/đề tài được chọn, Dự án Việt Bỉ sẽ đồng thời tuyển chọn các đề tài NCUD với mức tài trợ 10.000 EUR/đề tài được chọn. Mục đích của việc đổi mới này là để khuyến khích các đề tài nghiên cứu ứng dụng chất lượng cao có sự tham gia của các cán bộ trẻ.
THÔNG BÁO HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁN BỘ VNUA THAM DỰ HỘI THẢO
Ngày: 06/04/2016
Trong khuôn khổ Dự án Việt Bỉ có kinh phí hỗ trợ cho cán bộ công tác ở VNUA tham dự Hội thảo trong nước và ở các nước ASEAN. Ứng viên đăng ký, nộp hồ sơ cho Dự án khoảng 1 tháng trước khi ngày Hội thảo diễn ra.
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức hội thảo “Phát triển chăn nuôi bền vững”
Ngày: 26/11/2015
Theo thông báo số 1271/TB-HVN ngày 17 tháng 09 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo “Phát triển chăn nuôi bền vững” tại Học viện vào ngày 11-12/12/2015, Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng thông báo tới Quý thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi thú y về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo, cụ thể như sau:
Thông báo khóa học "Phương pháp xử lý số liệu và viết tài liệu khoa học"
Ngày: 07/11/2015
Kính gửi: các cán bộ trong trường đã đăng ký khóa học "Phương pháp xử lý số liệu và viết tài liệu khoa học" Ban điều phối dự án trân trọng thông báo các thông tin liên quan khóa học như sau:
Thông báo về việc viết dự trù tiền cho đề tài lớn Việt Bỉ 20.000 EUR (gọi cho năm 2016)
Ngày: 21/10/2015
THÔNG BÁO KHÓA HỌC "QUẢN LÝ NHÓM" TỪ 3-6/11/2015
Ngày: 15/10/2015
Kính gửi: Cán bộ Học viện Dự án Việt Bỉ có tổ chức khóa học "Quản lý nhóm" cho cán bộ trong Học viện từ 3 đến 6 tháng 11 năm 2015.
Gia hạn đăng ký và nộp bài tham dự Hội thảo "Phát triển chăn nuôi bền vững"
Ngày: 02/10/2015
Ban Tổ chức Hội thảo Việt Bỉ "Phát triển chăn nuôi bền vững" xin trân trọng thông báo: - Hạn đăng ký tham dự: 17h ngày 30/10/2015 - Hạn gửi bài đầy đủ (full text): 17h ngày 15/11/2015 Nội dung chi tiết để đăng ký tham dự và đăng ký viết bài theo tệp đính kèm
Gia hạn thời gian nộp đăng ký "Đề tài nghiên cứu 20.000 EURO"
Ngày: 21/09/2015
Ban điều phối Dự án Việt Bỉ trân trọng thông báo sẽ gia hạn thời gian nộp đăng ký Dự án nghiên cứu 20.000 EURO đến hết ngày 15/11/2015. Nội dung chi tiết tệp đính kèm.
Liên kết nhanh
Chuong trinh dao tao tien tien nganh Quan tri kinh doanh nong nghiep
Trung tam huong nghiep va tu van viec lam
Trung tam ngoai ngu Hoc vien Nong nghiep Viet Nam
DAo tao tien tien - Nganh Cay trong

 

 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 84-48.276906     84-48.276554 Fax:
E-mail: Webmaster@vnua.edu.vn